08.02.2023.

Kopienu iniciatīvu fonds

Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām sociālajām grupām

Sociālā atbalsta pakalpojumi mazaizsargātām sociālajām grupām

  • Projekta Nr. AKC/2013/057
  • Ieviešanas laiks: 9.09.2013. – 31.05.2014.
  • Projekta mērķis: uzlabot sadzīves apstākļus, nodrošināt rekreācijas un atpūtas iespējas saimniecībā „Annas”, Vircavas pagastā, Jelgavas novadā dzīvojošajiem.