29.11.2022.

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma

Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē

Seno tradīciju iekļaušana mūsdienu dzīvē

  • Projekta nr. LLIV-275
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2014.-31.12.2014.
  • Projekta partneri: Jelgavas novada pašvaldība, Jēkabpils novada pašvaldība, Luoke kopiena (LT), Tituvenas kopiena (LT).
Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai

Ilgtspējīga lietus ūdens kanalizācijas apsaimniekošana Lielupes baseina vides kvalitātes uzlabošanai

  • Projekts Nr. LLIV-339
  • Ieviešanas laiks: 03.09.2012.-02.09.2014.
  • Projekta mērķis: attīstīt un uzlabot lietus ūdens savākšanu, attīrīšanu un novadīšanu, tādējādi paaugstinot ūdens kvalitāti Lielupes baseinā un novēršot lauku teritoriju un apdzīvoto vietu applūšanu, kas rada zaudējumus īpašumiem un ekonomikai.
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai

Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju Zemgalē un Ziemeļlietuvā apsaimniekošanas uzlabošana, radot ilgtspējīgu pamatu dabas teritoriju saudzīgai izmantošanai un dabas vērtību saglabāšanai

  • Projekta nr. LLIV316
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2012.-31.07.2014.
  • Projekta mērķis: Veicināt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību, radot ilgtspējīgu pamatu dabas parku saudzīgai apsaimniekošanai un dabas vērtību saglabāšanai