07.12.2022.

Latvijas Vides aizsardzības fonds

Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei

Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei

 • Projekts Nr. 1-08/260/2016
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2016.-31.08.2017.
 • Projekta mērķis: atklāt Zemgales novadu teritorijā esošās unikālās dabas vērtības un informēt sabiedrību par šīm vērtībām.
Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas skolēniem

Vides izglītības nometne Aizupes pamatskolas skolēniem

 • Projekta nr.: 1-20/23
 • Projekta ieviešanas laiks: 9.04.2013. – 29.08.2013.
 • Projekta mērķis:  veicināt Aizupes pamatskolas skolēnos interesi par vides jautājumiem, piedāvājot pielietot praktiski pētnieciskās metodes reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās.
Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā

Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā

Ieviešanas laiks: 01.06.2013. - 31.08.2013.

Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

 • Projekta Nr. 1-08/5/2013      
 • Ieviešanas laiks: 06.05.2013. - 15.08.2013.
 • Projekta mērķis: Jelgavas novada jauniešu vides izglītošana un audzināšana par Latvijā aktuālām vides problēmām un to risināšanu – atkritumu pārstrāde, ūdens un augsnes piesārņojums un atjaunojamo energoresursu efektīga izmantošana.
Mums rūp

Mums rūp

 • Projekta Nr. 1-08/58 / 2014
 • Ieviešanas laiks: 01.04.2014. – 01.09.2014.
 • Projekta mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par dažādām dabas parādībām un to ietekmi uz cilvēku.
Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

 • Projekta Nr. 1-08/201/2014
 • Ieviešanas laiks: 26.06.2014. – 15.08.2014.
 • Projekta mērķis: Noorganizēt diennakts vides izglītības nometni, izglītojot un audzinot Jelgavas novada skolēnus par vides un dabas nozīmi cilvēku dzīvē, tādejādi veicinot izpratni un apziņu par jūras piekrastes, meža un purva biotopu saglabāšanu.
Vides izglītības nometne „Apkārt zemeslodei”

Vides izglītības nometne „Apkārt zemeslodei”

 • Projekta Reģ. Nr. 1-08/241/2015
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015.
 • Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni, izglītojot un veicinot interesi par procesiem dabā, motivējot sargāt un izvēlēties videi draudzīgu rīcību visas turpmākās dzīves laikā.
Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

Vides izglītības nometne Jelgavas novada skolēniem

 • Projekta Nr. 1-08/97/2015
 • Ieviešanas laiks: 6.07.2015. – 31.08.2015.
 • Projekta mērķis: noorganizēt diennakts vides izglītības nometni no 3. augusta līdz 7. augustam, izglītojot un audzinot Jelgavas skolēnus par vides un dabas nozīmi cilvēku dzīvē, tādejādi veicinot izpratni un apziņu par jūras piekrastes, meža un purva biotopu saglabāšanu.

 

Uz Zaļā Zara!!!

Uz Zaļā Zara!!!

 • Projekta Nr. 1-08/183/2015
 • Projekta ieviešanas laiks: 18.05.2015. –31.08.2015.
 • Projekta mērķis: veicināt bērnos un jauniešos izpratni par vidi un dabu, motivējot izvēlēties veselībai un videi draudzīgu rīcību.
TAVAS PĒDAS ZEMĒ!

TAVAS PĒDAS ZEMĒ!

 • Projekta Reģ. Nr. 1-08/257/2015
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2015. –30.09.2015.
 • Projekta mērķis: noorganizēt vides izglītības diennakts nometni skolas vecuma bērniem un jauniešiem, izglītojot par dabas un mākslas savstarpējo mijiedarbību un veicinot izpratni par vidi un dabu, tās problēmām pielietojot dažādās mākslas izpausmes formas.