03.12.2022.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 23.13.5-2.3/67
 • Ieviešanas laiks: 11.04.2019. - 10.04.2021.
 • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 23.13.5-2.3/68
 • Ieviešanas laiks: 03.06.2019. - 01.07.2021.
 • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 23.13.5-2.3/39
 • Ieviešanas laiks: 03.08.2017. – 02.08.2019.
 • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekta Nr. 23.9.5-3/10
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2019. – 31.08.2019.
 • Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekta Nr. 23.9.5-3/9
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2018. – 31.08.2018.
 • Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

 • Projekta Nr. 23.9.6-3/28
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2017. – 31.08.2017.
 • Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.
“Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

“Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem (pasākumi noteiktām personu grupām)”

Projekta Nr. 23.12-1/188

Ieviešanas laiks: 01.08.2016.–31.01.2018.

Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

 

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 1/23.9.13-1/2016
 • Ieviešanas laiks: 01.06.2016.–31.05.2018.
 • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Dienas centrā “Mežciems”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām” Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagastā Dienas centrā “Mežciems”

 • Projekta Nr. 23.9.13-1/33
 • Ieviešanas laiks: 16.10.2014.–15.10.2016.
 • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 23.9.13-1/27-2
 • Ieviešanas laiks: 02.06.2014.–01.06.2016
 • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”

 • Projekta Nr. 23.9.13-1/28-2
 • Ieviešanas laiks: 02.06.2014.–01.06.2016
 • Projekta mērķis: Bezdarbnieku ar invaliditāti iesaistīšana aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu mērķa grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

Dalība Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Jauniešu garantijas atbalsta pasākumā „Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā”

 • Projekta Nr. 23.9.12.7-2/6. Ieviešanas laiks: 01.03.2015. – 31.08.2015.
 • Projekta Nr. 23.9.12.7-2/2. Ieviešanas laiks: 11.05.2015 – 30.11.2015.
 • Pasākuma mērķis: sekmēt jauniešu pāreju uz nodarbinātību, jo īpaši, īstenojot darba tirgus prasībām atbilstošu prasmju un iemaņu paaugstināšanas pasākumus un praktiskas pieredzes iegūšanu darbavietā.