Atbalsts amatniecības prasmju saglabāšanai, tālākai attīstībai un popularizēšanai

21.04.2016
  • Projekta Nr. 15/1-14.2/K 43
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.05.2015. – 14.12.2015.
  • Projekta mērķis:  sekmēt Zemgales reģiona amatniecības prasmju saglabāšanu, tālāku attīstību un popularizēšanu.

Projekta finansējums: EUR 1 500

Projekta uzdevumi:

  • Nodrošināt seno amatu prasmju saglabāšanu un tālāku attīstību Zemgales reģionā.
  • Sekmēt jaunatnes iesaistīšanu un izglītošanu nemateriālā kultūras mantojuma jautājumos.
  • Veicināt radošu cilvēku saskarsmi un ierosmi jaunradei.
  • Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Projekta koordinators:
Ella Jerofejeva
Tālr. 26369837
ella.jerofejeva@jelgavasnovads.lv