Zaļenieku pils centrālā rizalīta divu apaļo logu restaurācija

16.04.2019
  • Projekta Nr. 2019-1-KMA055
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2019. –29.11.2019.
  • Projekta mērķis: Veicināt līdzsvarotu kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Latvijā un pasaulē, restaurējot Zaļenieku pils centrālā rizalīta divus apaļos logus saskaņā ar izstrādāto restaurācijas programmu un Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ( NKMP) ieteikumiem.

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: EUR 2422,02
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums: EUR 2000,00.
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums: EUR 422,02

Projekta koordinators:
Ella Popesko
Tālr. 63048464