03.12.2022.

Zivju fonds

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

08.12.2021. 15:40
 • Projekta Nr.: 21-00-S0ZF03-000040
 • Ieviešanas laiks: 03.12.2021.-15.12.2021.
 • Projekta mērķis: nodrošināt regulārus zivju resursu aizsardzības pasākumus un veikt kontroles efektivitātes paaugstināšanu ūdenstilpnēs un grūti pieejamās vietās gar ūdenstilpnēm Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, kas ietver arī bijušā Ozolnieku novada administratīvo teritoriju, iegādājoties šī mērķa sasniegšanai nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.
Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2021

Līdaku mazuļu piegāde un ielaišana Lielupē - Jelgavas novada administratīvajā teritorijā 2021

10.06.2021. 11:29
 • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2021. gada 29. un 30. aprīļa lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/5/2021)
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2021. - 31.10.2021.
 • Projekta mērķis: Veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot līdaku populācijas blīvumu.
Zandartu resursu palielināšana Lielupē – Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā – 2020

Zandartu resursu palielināšana Lielupē – Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā – 2020

16.06.2020. 16:43
 • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2020. gada 24. un 25. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2020, 3. punkts)
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2020. - 31.10.2020.
 • Projekta mērķis: veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.
Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

Zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšana un kontroles efektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada teritorijas publiskajās ūdenstilpnēs

03.06.2019. 15:15
 • Projekts tiek īstenots saskaņā ar līgumu Nr.160519/S16 (16.05.2019.)
 • Projekta īstenošanas laiks 05.2019.-10.2019.
Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā

Zandartu resursu palielināšana Lielupē - Jelgavas novada un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā

30.04.2019. 08:07
 • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2019. gada 26. marta lēmumu (padomes sēdes protokols Nr.4.1-28e/3/2019, 2.punkts);
 • Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2019. - 31.10.2019.;
 • Projekta mērķis: Veicināt zivju resursu daudzveidību, makšķerēšanas un zemūdens medību iespējas Lielupē, palielinot zandartu populācijas blīvumu.