30.11.2022.

Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grants

CULTURE PLANT - INFORMATION ABOUT THE PROJECT IN ENGLISH

CULTURE PLANT - INFORMATION ABOUT THE PROJECT IN ENGLISH

11.11.2022. 17:30
  • Project No.: EEZ/2022/2/18
  • Implementation period: 01.10.2022.-30.06.2023.
Kultūraugs

Kultūraugs

10.11.2022. 16:20
  • Projekta Nr.: EEZ/2022/2/18
  • Ieviešanas laiks: 01.10.2022.-30.06.2023.
  • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir uzlabot piekļuvi profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai bērniem un jauniešiem Jelgavas novada pašvaldībā, kā arī veicināt un palielināt viņu iesaistīšanos jaunu mākslas, kultūras norišu radīšanā. Mērķis tiks sasniegts, īstenojot mākslas darbnīcas un  meistarklases dažādu žanru profesionālo mākslinieku vadībā un pilnveidojot novada kultūras profesionāļu (vispārizglītojošo, profesionālās ievirzes skolu pedagogu, kultūras un jaunatnes darbinieku) spējas ar Latvijas un Norvēģijas dažādu jomu (māksla, psiholoģija, pedagoģija) ekspertu iesaisti.