07.12.2022.

Eiropas Komisijas LIFE vides programma

LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

LIFE GoodWater – Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

12.02.2021. 09:20
  • Projekta nr.: LIFE18 IPE/LV/000014
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.12.2020. - 31.12.2027.
  • Projekta mērķis: ilgtermiņā uzlabot Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti.