03.12.2022.

Fonds “Ziedot.lv”

Jelgavas novada seniori kustībā!

Jelgavas novada seniori kustībā!

13.04.2022. 12:22
  • Projekta Nr.: 7.5./LVM/22/101 
  • Īstenošanas laiks: 01.05.2022. - 31.12.2022.
  • Projekta mērķis: stiprināt senioru biedrības aktīvo darbību Jelgavas novadā. Seniori iegādāsies nūjošanas invetāru un organizēs izglītojošus un veselību veicinošus pasākumus aktīvam dzīvesveidam. Realizējot projekta aktivitātes, paaugstināsies senioru pašvērtējums un uzlabosies dzīves kvalitāte pēc Covid-19 pandēmijas, jo aktivitātes novērsīs vairākas veselības problēmas, kā arī palīdzēs uzturēt ķermeni stipru, lai varētu mierīgi izpildīt savus ikdienas darbus un nebūtu atkarīgs no citiem