03.12.2022.

Interreg III URBACT

Spēles paradigma II

Spēles paradigma II

  • Projekta Nr.: 8211
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2021.-31.12.2022.
  • Projekta mērķis: popularizēt spēli kā līdzekli un metodi sociālas iekļaušanas, veselīga dzīvesveida un ilgtspējas, teritorijas plānošanas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai
Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)

Lietu Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)

  • Projekta Nr.: 5574
  • Ieviešanas laiks (pirmā fāze): 02.09.2019.-02.03.2020.
  • Ieviešanas laiks (otrā fāze): 07.05.2020.-07.08.2022.
  • Projekta mērķis: paātrināt Lietu Interneta ieviešanu kā instrumentu mazo un vidējo pašvaldību ilgtspējīgai attīstībai lauku apvidos un tādējādi palielināt ekonomikas konkurētspēju, veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanu, ilgtspējīgu vides un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem