29.11.2022.

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

Jaunu ilgtspējīgu risinājumu integrācija kultūras mantojumā

  • Projekta Nr.: LLI 444
  • Ieviešanas laiks: 01.07.2020.-31.10.2022.
  • Projekta mērķis: palielināt kultūras mantojumu objektu – muižu parku – tūrisma potenciālu, nodrošinot mūsdienu pieeju, objektus un pakalpojumus klasiskajos muižu parkos
Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

Daudzfunkcionālo centru - vietējās kopienas sociālās iekļaušanas un izaugsmes veicinātāju attīstība

  • Projekta Nr. LLI-425
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2020.-31.05.2022. (pagarināts līdz  30.11.2022.)
  • Projekta mērķis: veicināt sociālo pakalpojumu pieejamību un veicināt cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem, senioru, riska grupas ģimeņu sociālo iekļaušanu, izveidojot vai uzlabojot multifunkcionālos centrus, kuros tiks nodrošināti sociālie pakalpojumi un iekļaušanas pasākumi arī riska grupas jauniešiem un bērniem.