29.11.2022.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra/ Izglītības un zinātnes ministrija

Projekts "Iniciatīvas "Kontakts" aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Garozas pamatskolā"

Projekts "Iniciatīvas "Kontakts" aktivitāšu īstenošana Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema vidusskolā, Ozolnieku vidusskolā, Garozas pamatskolā"

28.09.2022. 16:26

Projekta Nr.: VP2022/3-40
Projekta ieviešanas laiks: 15.08.2022. - 15.01.2023.
Projekta mērķis: veicināt izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu attīstību, izglītojamo labbūtību un sniegt atbalstu jauniešiem COVID-19 pandēmijas seku mazināšanai.