03.12.2022.

Nodarbinātības valsts aģentūra

Pasākumi noteiktām personu grupām

Pasākumi noteiktām personu grupām

  • Projekta Nr.: 23.13.5-7.2/103
  • Ieviešanas laiks: 19.04.2021. - 18.04.2022.
  • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Pasākumi noteiktām personu grupām

Pasākumi noteiktām personu grupām

  • Projekta Nr.: 23.13.5-2.3/76
  • Ieviešanas laiks: 02.03.2020. - 01.03.2022.
  • Projekta mērķis: Nodarbinātības valsts aģentūras aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.
Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

Nodarbinātības pasākums vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs

  • Projekta Nr.: 2022/23/9.5-3/13
  • Ieviešanas laiks: 01.06.2022. – 31.08.2022.
  • Projekta mērķis: veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.