29.11.2022.

Nordplus programma

“Zaļās mācīšanās” iespējas agrā bērnībā (ENG: Green learning opportunities in the early childhood)

“Zaļās mācīšanās” iespējas agrā bērnībā (ENG: Green learning opportunities in the early childhood)

  • Projekta numurs: NPJR-2022/10205
  • Ieviešanas laiks: 01.08.2022 – 31.01.2024
  • Projekta mērķis ir sadarbojoties un apmainoties ar labo praksi starp Baltijas valstu pirmsskolas iestādēm, izveidot āra telpas, kas paplašinātu mācīšanās dabā praktizēšanas iespējas, tādā veidā veicinot un rodot apstākļus bērniem izzināt, atpazīt, eksperimentēt un radīt.
Radošums ar pievienoto vērtību (ENG: Value-added creativity)

Radošums ar pievienoto vērtību (ENG: Value-added creativity)

  • Projekta numurs: NPAD-2022/10083
  • Ieviešanas laiks: 01.11.2022 – 28.02.2025
  • Projekta mērķis: ar radošo aktivitāšu palīdzību palielināt personu ar intelektuālo invaliditāti iekšējos radošos resursus, mobilizēt viņus darbam un veicināt viņu personīgo attīstību, veicinot neatkarību un iekļaušanos sabiedrībā.
Mēs, digitālie/Digital We

Mēs, digitālie/Digital We

  • Projekta numurs: NPJR-2021/10007
  • Ieviešanas laiks: 10/2021 – 05/2022  (Covid-19 ietekmē pagarināts līdz 31.12.2022.)
  • Projekta mērķis: veicināt novatorisku praksi un nodrošināt pirmsskolas skolotāju pieredzes apmaiņu un profesionālās izaugsmes iespējas par digitālajiem rīkiem un to izmantošanu mācību procesā