07.12.2022.

Pašvaldības finansēti projekti

Projektu konkurss "Mēs savai videi 2022"

Projektu konkurss "Mēs savai videi 2022"

13.04.2022. 13:31
  • Finansējums vienam projektam ir līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis piecsimt euro, 00 centi). 
  • Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.