20.05.2022.

Lielplatones muižas centrālās kāpņu telpas apdares restaurācija

Drukāt
  • Projekta Nr. 2020-3-KMA013
  • Projekta ieviešanas laiks: 24.09.2020. –30.08.2021.
  • Projekta mērķis: veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva sienu apdares kvalitatīvu restaurāciju, saglabājot tā oriģinālsubstanci un autentiskumu, plašākai sabiedrības pieejamības nodrošināšanai. 

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 6680,23 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  6041,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  639,23 EUR

Projekta uzdevumi:

  • Veikt Lielplatones muižas pils centrālās kāpņu telpas 2.stāva sienu apdares restaurāciju un rekonstrukciju.
  • Nodrošināt projekta publicitāti.

Publicitāte:

Projekta vadītāja:
Ella Popesko
Tālr. 26369837