20.05.2022.

Pianīna iegāde Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai

Drukāt
  • Projekta Nr. 2021-1-MDM-M02008
  • Projekta ieviešanas laiks: 26.02.2021. –01.10.2021.
  • Projekta mērķis: nodrošināt Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Klavierspēles programmas nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi, bērnu un jauniešu radošo spēju attīstībai, izglītības izcilībai un starptautiskai konkurētspējai, veicinot estētiski domājošu, radošu personību attīstību un izaugsmi Jelgavas novadā.

Projekta finansējums:

  • Projekta kopējais finansējums: 5230,00 EUR
  • Valsts Kulturkapitāla fonda finansējums:  4000,00 EUR
  • Jelgavas novada pašvaldības finansējums:  1230,00 EUR

Projekta uzdevumi:

  1. iegādāties Yamaha B2 Pianīnu Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolai;
  2. nodrošināt iespēju bērniem un jauniešiem Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kvalitatīvi apgūt izglītības programmu- Klavierspēle;
  3. nodrošināt projekta publicitāti.

Publicitāte:

Projekta vadītāja:
Ella Popesko
Tālr. 26369837