20.05.2022.

Vilces muižas kungu mājas verandas logu atjaunošana

Drukāt
  • Projekta Nr. 21/1-14.2/K 19
  • Projekta ieviešanas laiks: 10.05.2021. –15.12. 2021.
  • Projekta mērķis: veikt Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu, veicinot līdzsvarotu kultūras mantojuma vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību plašai sabiedrībai.

Projekta kopējās izmaksas: 2250,76 EUR, tas ir 100% ZPR, LVM, VKKF finansējums.

Projekta uzdevumi:

  1. Veikt Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošanu.
  2. Nodrošināt projekta publicitāti.

Projekta paredzamais rezultāts:

  1. Veikta Vilces muižas kungu mājas divu logu atjaunošana, saskaņā ar atjaunošanas/restaurācijas darbu programmu, Nacionālās Kultūras Mantojuma pārvaldes ieteikumiem un Tāmi.
  2. Nodrošināta projekta publicitāte ievietojot informāciju par projektu Jelgavas novada mājas lapā www.jelgavasnovads.lv, laikrakstā Jelgavas novada ziņas, Jelgavas novada un Vilces muižas Facebook sociālo tīklu kontā, www.kkf.lv.

Publicitāte:


Projekta vadītāja:
Ella Popesko
Kultūras, sporta un nevalstisko organizāciju projektu vadītāja