03.12.2022.

Zivju fonds

Svētes upes krastu un gultnes atbrīvošana no ūdensaugiem zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanai Jelgavas novadā

Svētes upes krastu un gultnes atbrīvošana no ūdensaugiem zivju dabīgo nārstu vietu atjaunošanai Jelgavas novadā

21.04.2022. 15:38
  • Projekts apstiprināts ar Zivju fonda padomes 2022. gada 14. aprīļa lēmumu (padomes sēdes protokols Nr. 4.1-28e/3/2022)
  • Projekta ieviešanas laiks: 1.06.2022. – 30.09.2022.
  • Projekta mērķis: atjaunot un uzlabot dažādu Svētes upē esošo saimnieciski vērtīgo zivju sugu (vimbu, nēģu) nārsta apstākļus, palielināt to resursus.