Jelgavas novada pašvaldības izsniegtās bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

Atļaujas Nr.
Izsniegšanas datums
Termiņš, līdz kuram atļauja derīga
Saņēmējs
Atradnes nosaukums, pagasts
Derīgo izrakteņu veids
4
20.12.2013.
06.10.2038.
VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga
Goda gatve, Valgundes pagasts
smilts
5
30.09.2014.
01.01.2030.
SIA “RELS” Pionieru iela 15, Bauska
Ērmiķi, Kalnanšu iecirknis, Svētes pagasts
smilts
5
10.03.2015.
3.02.2040
Guntis Vincāns
Robežnieki 3, Salgales pagasts
smilts
7
30.11.2015.
18.03.2040.
Kooperatīvā sabiedrība “Zaļenieki”, “Dispečeri”, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads
Pūteļi, Zaļenieku pagasts
smilts
8
30.03.2016.
10.12.2040.
VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga
Vangaļi, Jaunsvirlaukas pagasts
smilts
6
24.05.2016.
29.11.2040.
SIA “LAT SPARTAKS”
“Progress”, Cenu pagasts
māls
9
28.06.2016.
15.12.2040.
VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga
Dušupes, Valgundes pagasts
smilts
7
11.10.2016.
29.05.2041.
AS Latvijas valsts meži”
“Tetele”, Cenu pagasts
smilts
8
16.05.2017.
25.08.2041.
SIA “LODE”
Spartaks III iecirknis “Mežezers”, Cenu pagasts
māls
2/2018
31.05.2018.
23.02.2042.
Kaspars Veltensons
Bērtuļi, Vilces pagasts
smilts
3/2018
28.09.2018.
20.05.2043.
SIA “RELS” Pionieru iela 15, Bauska
Melderi, Svētes pagasts
Smilts, smilšmāls
1/2019
30.01.2019.
11.09.2043.
SIA “IKD birojs”, Meža ceļš 2, Raubēni, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
Ērmiķi, iecirknis Granti, Svētes pagasts
smilts
2/2019
27.02.2019.
03.12.2043.
VAS “Latvijas valsts meži”, Vaiņodes iela 1, Rīga
Vilce-Mežāres, Vilces pagasts
Smilts; smilts-grants
3/2019
31.07.2019.
09.10.2028.
SIA “KULK”, Dobeles šos.34, Jelgava
Dodēni, Kalnciema pagasts
mālsmilts
9
26.09.2019.
11.06.2044.
Guntis Vincāns
“Skuķīši, Salgales pagasts
smilts
JNP/3-31.6/21/1
08.02.2022.
25.01.2025.
SIA “CBS Igate”
Kalnaplāteri 2008.gada iecirknis, 1. un 2. laukums, Vilces pagasts
Smilts-grants; smilts
JNP/3-31.6/21/2
08.02.2022.
25.01.2025.
SIA “CBS Igate”
Kalnaplāteri
I laukums, Vilces pagasts
Smilts-grants; smilts
JNP/3-31.6/21/3
30.03.2022.
31.12.2041.
SIA “KABANS”
Sodzeri, Salgales pagasts
smilts
JNP/3-31.6/22/1
10.01.2022.
31.04.2044.
SIA “IKD birojs”
“Granti-2”, Svētes pagasts
Smilts
JNP/3-31.6/22/2
 
23.02.2022.
11.11.2046.
SIA “Pūteļu smilts”
Pūteļi” 2014.gada papildizpētes iecirkņa I laukums, Zaļenieku pagasts
Smilts