07.12.2022.

Detālplānojumi

Drukāt

Spēkā esošie detālplānojumi

Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Lielpļavas" Valgundes pagastā

Apstiprināts 30.06.2021. Protokols Nr.10; 10.§​
Detālplānojums nekustamajam īpašumam "Lindas" Valgundes pagastā Apstiprināts 30.05.2013. Protokols Nr. 9; 11.§​
Apstiprināti 23.09.2009. Protokols Nr. 7; 11.§
Apstiprināti 23.09.2009. Protokols Nr. 7; 11.§
Apstiprināti 23.09.2009. Protokols Nr. 7; 11.§
Apstiprināti 23.09.2009. Protokols Nr. 7; 11.§

Pamatojoties uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma 12.panta trešo daļu un ņemot vērā, ka detālplānojuma izstrādes ierosinātāji vairs nav nekustamo īpašumu īpašnieki, Jelgavas novada dome 2020.gada 25.gada jūnija domes sēdē (sēdes protokols Nr. 12. 8.§) nolemj:

  • Atcelt Jelgavas novada domes 2015.gada 30.septembra lēmumu “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Valgundes pagastā” (sēdes protokols Nr.17, 1.§).

Iesniegumi

Paziņojumi


Paziņojums par detālplānojuma detālplānojums "Akmentiņi", Ozolniekos,  apstiprināšanu
 
Jelgavas novada dome 05.01.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.14., protokols Nr.2 "Par detālplānojuma “Akmentiņi”, Ozolniekos, Ozolnieku pagastā, Jelgavas novadā, apstiprināšanu ".
Paziņojums Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" pieejams https://www.vestnesis.lv/op/2022/14.35

Teritorijas attīstības plānošanas dokuments pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18317

Informācijai - Sabiedrības līdzdalība