Piektdiena, 25. Jūnijs, 2021
Maiga, Milija

Jelgavas novada attīstības programma 2017.–2023. gadam

Drukāt

Pamatojoties uz likuma ”Par pašvaldībām” 14.panta otrās daļas 1.punktu, Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturto daļu, Teritorijas attīstības plānošanas likuma 22.panta otro daļu, Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.628. “Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 68.2.punktu, Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr.970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”, Jelgavas novada dome 2016. gada 27. jūlija sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Jelgavas novada attīstības programmu un Jelgavas novada attīstības programmas vides pārskatu.

Plānošanas dokumenta darbības laiks ir no 2016. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ar šī dokumenta apstiprināšanu, spēku ir zaudējusi Jelgavas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam.

2017.gads
2018.gads

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2018.gada 31.janvāra sēdē. Lēmums Nr.23, protokola Nr.1

2019.gads

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2019.gada 27.februāra sēdē. Lēmums Nr.25, protokola Nr.2

2020.gads

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2020. gada 22.janvāra sēdē. Lēmums Nr.14, protokola Nr.2

2021.gads

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021. gada 27.janvāra sēdē. Lēmums Nr.3, protokola Nr.2

Apstiprināts: Jelgavas novada domes 2021. gada 26.maija sēdē. Lēmums Nr.27, protokola Nr.8