03.02.2023.

Tiešsaistes sanāksmes fokusgrupai "Atvērta un vieda pašvaldība" videoieraksts

Drukāt
07.05.2021

Jelgavas pilsētas pašvaldība un abas jaunveidojamās pašvaldības Jelgavas novadam ir aicinājusi iedzīvotājus, uzņēmējus un citus interesentus iesaistīties Jelgavas valstspilsētas un jaunveidojamā Jelgavas novada kopīgo plānošanas dokumentu – ilgtermiņa attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrādē.

Š.g. 6.maijā plkst. 18:00 tiešsaistes režīmā norisinājās fokugrupa "Atvērta un vieda pašvaldība", kurā izvērtēja esošo Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību pārvaldes struktūru, funkcijas, informācijas apriti, sniedza redzējumu par pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību, e-pārvaldes attīstību, kā arī par sabiedrības informēšanas un iesaistes iespējām pašvaldības lēmumu pieņemšanā.