Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Vircavas parks”

Drukāt
03.03.2017
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Vircavas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324) Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
 

Tiks zāģēti koki: 5 parastie oši (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 0,82m; 1,24m; 0,94m; 1,82m); 6 parastās liepas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 0,65m; 0,70m; 0,67m; 0,53m; 0,89m; 1,02m) un 6 parastās kļavas (apkārtmērs 1,3m augstumā no sakņu kakla – 1,31m; 1,95m; 1,38m; 2,50m; 1,58m; 1,25m).  Kopumā 18 koki.

Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā īpašuma “Krastiņi” (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0153) pusi. Koki ir bojāti, stumbros redzamas plaisas. Atsevišķi koki aug grāvja gultnē, traucējot ūdens atvadi.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 22.03.2017.līdz 03.05.2017.

Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt vai nosūtīt pa pastu, adresējot Jelgavas novada pašvaldība Īpašuma pārvalde, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 vai e-pastu dace.grazule@jelgavasnovads.lv

Saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Vircavas pagasta pārvaldē (kontaktpersona Vircavas pagasta pārvaldes saimniecības daļas vadītājas Guntas Zajankovskas), tālrunis 27234149, e-pasts gunta.zajankovska@jelgavasnovads.lv

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Jelgavas novada pašvaldības Īpašumu pārvalde ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Jelgavas novada domes sēdē.