Izglītība

Saistošie noteikumi
Apstiprināti/veikti grozījumi

Nr. 2 - Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrēšanu un uzņemšanu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kā arī atskaitīšanu no tām

Apstiprināti 31.01.2018. protokols Nr.1, 34.§/ Grozījumi 28.03.2018. protokols Nr.4, 16.§)
Apstiprināti 24.02.2016.  - protokols Nr.3; 38.§