14.08.2022.

Somijas pieredze izglītības procesa nodrošināšanā

22.03.2017

Lai iepazītos ar mācību procesa organizāciju Somijā, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Ziemeļu Ministru padomes projekta “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai” ietvaros marta vidū apmeklēja Pohjois-Satakunta reģionu Somijā.

Pirmā vizīte ietvēra Kuttikallio dienas centra jeb pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumu Parkano pilsētā. Parkano ir apmēram 7 tūkstoši iedzīvotāju un divas pirmsskolas iestādes, kā arī tiek nodrošināta pamata un vidējā izglītība. Izglītība, kas tiek nodrošināta bērniem no 10 mēnešu līdz sešu gadu vecumam, kad viņi sāk apmeklēt skolu, tiek dēvēta par “agras bērnības izglītību un apmācību”. Šajā posmā apvienojas aprūpe un izglītība (angliski – education, care & teaching jeb EduCare). Tajā svarīgs aspekts ir mācīšanās caur spēli jeb mācīšanās prieks un bērna vispārējā attīstība. Izglītību pamatā nodrošina dienas centri un ģimenes dienas centri.

Parkano dienas centrs ir atvērts no pieciem rītā līdz desmitiem vakarā, lai nodrošinātu iespēju to apmeklēt bērniem, kuru vecāki strādā maiņu darbu. Katrā grupiņā ir pedagogs un divas auklītes. Visu līmeņu skolu pedagogiem ir maģistra izglītība, auklītes mācās 3 gadus. Centrā ir nodrošinātas vairākas ēdienreizes, siltas pusdienas. Bērni dodas laukā jebkuros laika apstākļos, jo centrā ir izveidota drēbju un apavu žāvēšanas telpa.No sešu gadu vecuma sākas obligātā izglītība un tā ir bezmaksas, sākot ar šo vecumu un līdz pat augstskolai.

Kankaanpaa tika apmeklēta pamatskola un koledža. Pamatskolā mācās skolēni no 12 – 16 gadu vecumam. Skolā mācās ap 350 skolēnu. Liela uzmanība tiek pievērsta karjeras izglītībai, nodrošinot ekskursijas gan pilsētā esošajā profesionālās izglītības iestādē, gan arī uzņēmumos. Skola nepiedāvā plašu ārpusklases pulciņu klāstu, to nodrošina interešu centri un sports klubi pilsētā. Kankaanpaa koledžā mācās jaunieši no 16 – 19 gadu vecumam, iegūstot vidējo izglītību. Izglītība tiek iegūta kursu moduļa veidā, ir četri obligātie un dažādi izvēles kursi. Lai iestātos koledžā, tiek ņemta vērā skolēnu vidējā atzīme pamatskolā un uzņemšanas slieksni var noteikt pati skola. Šajā koledžā mācās 200 skolēni, ir arī filiāle ar 70 skolēniem. Kankaanpaa koledžā padziļināti tiek apgūtas dabaszinātnes, tam tiek novirzīts arī papildus finansējums no valsts. Liela daļa mācību vielas tiek apgūta dabā, veicot pētījumus un eksperimentus. Skola saņem no valsts ~ 6000 EUR gadā par skolēnu un dabaszinātnēs vēl papildus 10%. Skolā notiek dažādi neformāli pasākumi, kas veicina skolēnu iekļaušanos skolas dzīvē un saliedēšanu.

Koledžas vietā pēc pamatskolas 16 gadu vecumā var izvēlēties arī mācības profesionālajā skolā. Vizītes laikā tika apmeklēta Sataedu profesionālā skola, kur iespējams apgūt dažādas profesijas – frizieris, IT speciālists, CNC kokgriezējs, tūrisma speciālists, mehāniķis, galdnieks, medmāsa, SPA speciālists u.c.). Šajā skolā mācās 900 studentu16 – 60 gadu veci, tajā skaitā pieaugušie, jo tiek nodrošinātas tālākizglītības programmas. Skolēniem tiek nodrošināta viena bezmaksas ēdienreize dienā. Absolventiem tiek piedāvāts turpināt izglītību Kankaanpaa koledžā.

Ikaalinen tika apmeklēta Amatniecības un dizaina koledža (IKATA), kas tiek uzskatīta par labāko šāda veida mācību iestādi Skandināvijā. Skola piedāvā gan profesionālās izglītības iegūšanu, gan tālākizglītību 16 – 50 gadus veciem studentiem. Skola piedāvā apgūt dažādas programmas – apģērbu dizainu, tekstilu, lielo pasākumu rīkošanu, kā arī programmas, ko nav iespējams apgūt citviet Somijā – ieroču meistars, akordeonu un stīgu instrumentu izgatavošana, modeļu veidošana un stikla pūšana. Skolā liels uzsvars tiek likts uz kopienas veidošanu, jo bieži tajā iestājas cilvēki, kuri nav atraduši savu vietu dzīvē, bet, uzsākot mācības, rod piederības sajūtu un savu aicinājumu dzīvei.

Kankaanpaa tika apmeklēta Lietišķās mākslas universitāte. Tajā mācās ap 100 studentu, katru gadu tiek uzņemti apmēram 20. Universitāte piedāvā glezniecības, skulptūras, grafikas un kustību performances programmas. Šajā augstskolā uzņem jauniešus no 19 gadu vecuma. Universitāte īpaši veicina un iesaistās dažādos kopienas mākslas projektos, piemēram, kā partneri Kankaanpaa ielu mākslas projektā, kur vairāku gadu laiku pilsētā izveidotas apmēram 150 skulptūras un instalācijas. Tāpat šeit izstrādāta aplikācija cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri nevar zīmēt ar rokām, bet var to darīt ar kājām. Skolā valda ļoti brīva un radoša atmosfēra

Kā galveno secinājumu var minēt, ka izglītības sistēma ir līdzīga Latvijas izglītības sistēmai, bet skolotāja prestižs ir ļoti augsts. Skolām un skolotājiem nav akreditāciju, bet ir pašu skolu izvērtējums. Tas ir pedagoga ziņā, ar kādām metodēm tiek apgūta izglītības programma. Skolā tiek audzināta personība.

Somijas pieredze izglītības procesa nodrošināšanā