Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Apvienotā komiteju sēde Nr.1

15.01.2021

20.01.2021., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Dārza iela 13-13, Eleja; 2.Skolas iela 11-2, Sesava)
2. Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Ķīves-2, Vilces pag.)
3. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ievas (Upes iela 9), Jaunsvirlaukas pag.)
4. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Korintes; 2.Irbenāji; 3.Čemuriņi, Valgundes p.; 4.Vasaras 16, Līvbērzes p.; 5.Viesturi300, Glūdas p.; 6.Gaigalas, Valgundes p.; 7.Vībotnes, Valgundes p.; 8.Ērgļu 10, Valgundes p.)
5. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu par nosacīto cenu (Staļģenes iela 72, Jelgava)
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Pienenes, Platones pag.; 2.Lielupes39B, Kalnciems; 3. 2.masīvs 91, Kalnciems; 4.Jutas, Glūdas pag.; 5.Gārņi, Valgundes pag.)
7. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Plūmītes, Līvbērzes pag.; 2.Spilves, Valgundes pag.; 3.Upesliepas, Valgundes pag.; 4.Pienenes, Valgundes pag.)
8. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda ( Luģi-1, Vizbuļi, Kadiķi, Kalnciema pag.)
9. Par būvju nojaukšanu (Mazlauki, Vircavas pag.)
10. Par Jelgavas novada pašvaldības 2020.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
11. Par „Jelgavas novada attīstības programmas 2017. – 2023.gadam” aktualizētā Rīcības plāna 2021. – 2023.gadam un Investīciju plāna 2021. – 2023.gadam apstiprināšanu
12. Par saistošo noteikumu Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” apstiprināšanu
13. Par Jelgavas valstspilsētas un jaunizveidojamā Jelgavas novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu
14. Par saistošo noteikumu Nr. “Grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada 28.novembra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”” izdošanu
15. Par saistošo noteikumu Nr.___“Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” izdošanu
16. Par atbrīvošanu no mācību maksas Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā
17. Par Zaļenieku komerciālās un amatniecības Stipendiju piešķiršanas kārtības apstiprināšanu
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Kultūras un mākslas centrs “Nātre””
19. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Latviešu karavīrs”
20. Par Jelgavas valstspilsētas un jaunizveidojamā Jelgavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.-2035.gadam izstrādes uzsākšanu
21. SL.C.Par dzīvokļa īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-1, Eleja)