07.12.2022.

Maksas pakalpojumi un nodevas

Drukāt
Informācija par maksas pakalpojumu un nodevu apmēru Jelgavas novada dzimtsarakstu nodaļā 2017. gadā
Nr. Pakalpojums Maksa EUR
1. Par laulības svinīgu reģistrāciju 48.40
2. Par laulības svinīgu reģistrāciju tikai liecinieku klātbūtnē 24.20
3. Par laulības svinīgu reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas Jelgavas novada pašvaldības  teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un  atbilstošus apstākļus 102.85
4. Par laulības svinīgu gadskārtu (sudraba, zelta, dimanta u.c., pēc personu vēlēšanās) ceremoniju 36.30
5. Par izziņas laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi, sagatavošanu iesniegšanai laulības reģistrācijai citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka 6.05
6. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšana, laulība, miršana) ierakstu meklēšana arhīvā, apliecību sagatavošana, izsniegšana 2.42
7. Par visa veida civilstāvokļa aktu (dzimšana, miršana, laulība) pieprasīšanu no citām dzimtsarakstu nodaļām apliecību sagatavošana un izsniegšana 3.63
8. Par dzimtsarakstu nodaļas telpu un šampanieša glāžu izmantošanu (1/2 stunda ceremoniju zālē) 8.47
9. Laulības reģistrācija 14.00*
10. Civilstāvokļa aktu reģistru atjaunošana, papildināšana, labošana, anulēšana 7.00*
11. Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecības izsniegšana 7.00*
* Valsts nodevas netiek apliktas ar PVN

 • Reizi gadā, 15.maijā - Starptautiskajā ģimenes dienā, Jelgavas novada administratīvajā teritorijā  deklarētie vecāki vai vismaz viens no viņiem, kuri dzīvo kopā, bet nav reģistrējuši laulību un ir atzinuši paternitāti bērnam (-iem), var svinīgi noslēgt laulību maksājot tikai valsts nodevu un ir atbrīvoti no 1. un 2. punktā noteiktās pakalpojuma maksas;
 • Par laulības svinīgu reģistrāciju noteiktā pakalpojuma maksa (1., 2.un 3. punkts) tiek samazināta 50% apmērā, ja vismaz viena laulājamā dzīvesvieta deklarēta Jelgavas novada administratīvajā teritorijā;  
 • No maksas pakalpojumiem, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu,  atbrīvoti, ja viena no personām ir:
  • 11.1. persona ar I vai II  invaliditātes grupu;
  • 11.2. persona, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
  • 11.3. persona, kura normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
  • 11.4. bārenis vai bez vecāku gādības palicis bērns pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecumam.