Dzimtsarakstu nodaļa

Sakarā ar valstī pagarināto ārkārtējo situāciju no  2022.g.11.janvāra- 28. februārim (MK rīkojums Nr. 720 izd.09.10.2021.g. un MK 07.01.2022noteikumi Nr.2 Grozījumi Ministru kabineta 2021.gada9. oktobra rīkojumā Nr.720) dzimtsarakstu nodaļā apmeklētāju pieņemšana klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Pakalpojumus klātienē veicam tikai pēc iepriekšēja pieraksta - dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, laulību reģistrācija, lūdzu sazināties ar mums telefoniski: Dzimtsarakstu nodaļa +371 29104956 ; 63012255; nodaļas vadītāja +371 20243211 vai epastā dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv

Apmeklētāju pieņemšanu klātienē:

Atkārtotu apliecību, izziņu pieprasīšanu lūdzam veikt izmantojot portālu www.latvija.lv , laulību reģistrēšanas iesniegumus ar drošu elektronisko parakstu  sūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv, obligāti norādot savu kontakttālruni.


Iedzīvotāju pieņemšanas laiki:

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja: Anda Strautniece