06.07.2022.

Aktualitātes

Jelgavas novadā apstiprināti jauni saistošie noteikumi par transporta kompensācijām novada izglītojamajiem

Jelgavas novadā apstiprināti jauni saistošie noteikumi par transporta kompensācijām novada izglītojamajiem

02.07.2022. 00:15

Jelgavas novada domes deputāti 30.jūnija domes sēdē izskatīja un apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par braukšanas maksas atvieglojumiem un kārtību, kādā tiek segti transportlīdzekļu izdevumi izglītojamajiem.

Sesavas pamatskolas skolēni un ukraiņu bērni piedalījušies sociālās iekļaušanas pasākumā Lietuvā

Sesavas pamatskolas skolēni un ukraiņu bērni piedalījušies sociālās iekļaušanas pasākumā Lietuvā

28.06.2022. 08:49

21.jūnijā Biržu rajona Germanisķos (Lietuvā) notika sporta aktivitātēm veltīts sociālās iekļaušanas pasākums, kurā piedalījās bērni no projekta “OCTOPUS” partnervalstu pašvaldībām: Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadu pašvaldībām Latvijā un Pluņģes, Biržu un Rokišku rajonu pašvaldībām Lietuvā. Jelgavas novadu šajā pasākumā pārstāvēja septiņi Sesavas pamatskolas skolēni un septiņi ukraiņu bērni.

Topošos ģimenes ārstus aicina pieteikties Jelgavas novada profesionālajai stipendijai

Topošos ģimenes ārstus aicina pieteikties Jelgavas novada profesionālajai stipendijai

27.06.2022. 14:35

Jelgavas novads aicina pieteikties topošos ģimenes ārstus, kas uzsākuši studijas rezidentūrā, profesionālajai stipendijai, kas paredzēta 500 EUR apmērā mēnesī līdz pat studiju beigām. Interesenti stipendijai varēs pieteikties līdz 30.oktobrim, iesniedzot pieteikumus Jelgavas novada Stipendiju komisijai.

eTwinning seminārs “Āra pedagoģijas metodes un projekti pirmsskolas izglītības iestādē”

eTwinning seminārs “Āra pedagoģijas metodes un projekti pirmsskolas izglītības iestādē”

20.06.2022. 17:14

Šogad no 7.-10. jūnijam Valmierā norisinājās starptautisks seminārs pirmsskolas pedagogiem. Tas tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros.  

Kalnciema vidusskolas skolnieces veikums atzīts par labāko darbu konkursā “Mana vārdnīciņa 2022” 1.–2. klašu grupā

Kalnciema vidusskolas skolnieces veikums atzīts par labāko darbu konkursā “Mana vārdnīciņa 2022” 1.–2. klašu grupā

20.06.2022. 14:54

Noslēdzies izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Banku un veikalu tīklu “Pepco” organizētais finanšu pratības konkurss 1.-4. klašu skolēniem “Mana vārdnīciņa” un 5.–9. klašu skolēniem “Biznesa pasakas”. Šogad mācību gada laikā konkursiem tika iesniegtas 328 finanšu terminu vārdnīcas un 454 biznesa pasakas no 62 Latvijas skolām.  

Pedagogi no 10 pašvaldības izglītības iestādēm apmeklēja strukturētos kursus dažādās Eiropas Savienības valstīs

Pedagogi no 10 pašvaldības izglītības iestādēm apmeklēja strukturētos kursus dažādās Eiropas Savienības valstīs

20.06.2022. 14:12

No š.g. 6.marta līdz 20.maijam septiņus dažādus strukturētos kursus dažādās tēmās apmeklēja 35 Jelgavas novada pedagogi, izglītības iestāžu vadītāji un Izglītības pārvaldes specialisti.

Erasmus+ projekta "What's your c@de?" mācību mobilitāte Itālijā

Erasmus+ projekta "What's your c@de?" mācību mobilitāte Itālijā

20.06.2022. 10:04

Latvijas, Itālijas, Zviedrijas un Polijas skolēni un pedagogi bija priecīgi, ka Erasmus projekta pēdējo mobilitāti var organizēt tiekoties, nevis kā virtuālo tikšanos. Kalnciema vidusskolas skolēni šai mobilitātei gatavojās jau pirms tās - veidoja virtuālo avataru, kurš ietērpts latviešu tautas tērpā, sastādīja un tulkoja avatara stāstu par Latviju, tās tradīcijām un cilvēkiem.

Ozolnieku Mūzikas skola atzīmē 15 gadu jubileju

Ozolnieku Mūzikas skola atzīmē 15 gadu jubileju

17.06.2022. 14:35

Š.g. 8.jūnijā Ozolnieku Mūzikas skola atzīmēja savu 15.dzimšanas dienu ar skanīgu un sirsnīgu koncertu, kurā muzicēja gan skolas audzēkņi, gan absolventi un skolotāji.

Staļģenes vidusskolas pedagogi gūst pieredzi Rumānijā

Staļģenes vidusskolas pedagogi gūst pieredzi Rumānijā

17.06.2022. 14:03

No 7. -10. jūnijam Staļģenes vidusskolas pedagogi devās uz Rumāniju, Jelgavas novada sadarbības partnera Ardžešanas apgabala Topoloveni tehnoloģisko vidusskolu, kur kopā ar pedagogiem no Igaunijas un Ziemeļmaķedonijas iepazina Rumānijas izglītības sistēmu, vēroja atvērtās nodarbības un izzināja Rumānijas kultūrvēsturiskās vērtības.

Šķibes pamatskolas skolotāji prezentē rezultātus projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

Šķibes pamatskolas skolotāji prezentē rezultātus projektā “Matemātika pamatskolas skolotājiem”

14.06.2022. 16:20

Š.g. 9. jūnijā Abgunstē notika Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “Matemātika pamatskolas skolotājiem” (Nr. 2019-1-PL01-KA201-065659) rezultātu izplatīšanas pasākums, praktiskais seminārs “Matemātika – mācīšanas iespējas un risinājumi”. Tajā piedalījās 42 dalībnieki no dažādām Jelgavas novada pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām.

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem norisinājusies vasaras prakse

Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem norisinājusies vasaras prakse

13.06.2022. 08:21

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņiem no 1. līdz 10.jūnijam norisinājās vasaras prakse. Prakses laikā mākslas skolu audzēkņi dodas dabā – zīmē un glezno dabas, lauku, pilsētvides ainavas, darbojas ar dabas materiāliem.

Ānes PII “Saulīte” pieredze Erasmus+ projektā

Ānes PII “Saulīte” pieredze Erasmus+ projektā

10.06.2022. 13:24

Divus mēnešus Ānes pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte” Erasmus + projekta ievaros ikdienas aktivitātēs līdzdarbojās divas studentes no Lietuvas Vītauta Lielā universitātes – Juste Jonkute un Monika Sukackaite. Speciālās pedagoģijas, logopēdijas studentēm tika nodrošināta iespēja asistēt logopēdam un ikdienā vērot pirmsskolas skolotāju, skolotāju palīgu, asistentu, atbalsta personāla (speciālā pedagoga, logopēda, izglītības psihologa) darbu, sadarbību ar bērniem, kolēģiem un vecākiem. Tāpat tika organizētas sarunas ar iestādes administrācijas komandu, kuru laikā tā dalījās pieredzē individuālo izglītības plānu izstrādē, bērnu diagnostikā un individuālo nodarbību organizēšanā.

Noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

Noslēdz sadarbības līgumu ar Latvijas Universitāti

01.06.2022. 15:44

Šodien, 1.jūnijā, Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Madars Lasmanis kopā ar Izglītības pārvaldes vadītāju Gintu Avotiņu viesojās Latvijas Universitātes (LU) filiālē Bauskā, tiekoties ar LU rektoru Indriķi Muižnieku.  Tikšanās laikā  tika noslēgts sadarbības līgums, kurā Jelgavas novada pašvaldība un Latvijas Universitāte apņemas kopīgi strādāt izglītības, zinātnes un pētniecības saskaņotai attīstībai.

Labiekārtos Vircavas vidusskolas un sporta halles teritoriju

Labiekārtos Vircavas vidusskolas un sporta halles teritoriju

27.05.2022. 13:55

Atbilstoši Jelgavas novada pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti maija domes sēdē nolēma ņemt aizņēmumu 616 254 EUR apmērā  prioritārā investīciju projekta “Vircavas pagasta vidusskolas un sporta halles teritorijas labiekārtošana”  īstenošanai. Projekta ietvaros Vircavas vidusskolas teritorijai plānots uzlabot tehnisko un vizuālo stāvokli, kā arī izbūvēt drošu transporta un gājēju infrastruktūru. 

Sesavas un Kriuku pamatskolas skolēniem kopīga sporta un ģeogrāfijas stunda

Sesavas un Kriuku pamatskolas skolēniem kopīga sporta un ģeogrāfijas stunda

27.05.2022. 09:12

Jau kopš seniem laikiem gan lietuviešiem, gan latviešiem ļoti svarīga ir lopkopība. Uz kuru valsti latvieši eksportē gandrīz pusi valstī saražotā piena? (uz Lietuvu, jo tur ir augsti attīstīta piena pārstrāde) Kāda daļa no Latvijas iedzīvotājiem dzīvo Rīgā? (1/3) No kurienes pūš vējš, kad Daugavā pie Rīgas un Lielupē pie Jūrmalas, Kalnciema un arī Jelgavas ceļas ūdens līmenis? (no Ziemeļiem, tas sadzen upju grīvās jūras ūdeni) Kas ir Lietuvas lielākais dzīvnieks? (sumbrs) Kādi svētki lietuviešiem un latviešiem ir kopīgi? (Līgo) Tie ir daži no jautājumiem, kas tika uzdoti 20. maijā notikušajā ģeogrāfijas kontroldarbā, kas bija kopīgs Kriukai un Sesavas pamatskolas skolēniem. Par ģeogrāfiju piebilstot, gan Jonišķu rajona Kriukai pamatskola, gan Jelgavas novada Sesavas pamatskola atrodas dažus kilometrus no Latvijas - Lietuvas robežas, tikai katra savā robežas pusē. Taču šāda abu skolu jauniešu tikšanās tieši uz robežas notika pirmo reizi.

Sveikti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji

Sveikti mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētāji

26.05.2022. 16:36

Ceturtdien, 26.maijā, svinīgā pasākumā Zaļenieku kultūras namā sveikti Jelgavas novada skolēni, kuri šajā mācību gadā guvuši augstus rezultātus mācību priekšmetu olimpiādēs, Zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un profesionālās meistarības konkursos. Līdzās skolēniem sumināti tika arī Jelgavas novada pedagogi par skolēnu sasniegumu veicināšanu mācību priekšmetu olimpiādēs.

Amatu atstās Izglītības pārvaldes vadītāja

Amatu atstās Izglītības pārvaldes vadītāja

26.05.2022. 10:04

Pamatojoties uz Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas Gintas Avotiņas iesniegumu, Jelgavas novada dome 25.maijā lēma atbrīvot viņu no izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu pildīšanas. 

Izglītības pārvalde iesaistās starptautiskā projektā par karjeras attīstības jautājumiem

Izglītības pārvalde iesaistās starptautiskā projektā par karjeras attīstības jautājumiem

26.05.2022. 09:36

Sešu Eiropas Savienības dalībvalstu organizāciju pārstāvji šā gada 18. un 19.maijā tikās Aradas pilsētas Izglītības pārvaldē Rumānijā, lai pārrunātu projekta nosacījumus, uzdevumus un sastādītu aktivitāšu plānu, lai varētu līdzdarboties karjeras attīstības atbalsta apmācību programmas izveidē - pedagogu, karjeras speciālistu apmācībām.

Jelgavas novads - aktīvākais makulatūras vākšanā Zemgalē

Jelgavas novads - aktīvākais makulatūras vākšanā Zemgalē

26.05.2022. 09:17

Ar lieliskiem sasniegumiem noslēgusies “Zaļā josta” rīkotā makulatūras vākšanas konkursa “Tīrai Latvijai” 2021./2022. mācību gada sezona. Piedaloties vairāk nekā 92 tūkstošiem bērnu no 358 izglītības iestādēm, pārstrādei nogādātas 555 tonnas 632 kg makulatūras – nevajadzīga papīra un kartona. Zemgales reģionu konkursā pārstāvēja 75 izglītības iestādes, pārstrādei nogādājot 95,573 tonnas makulatūras. Pērses sākumskola izcīnīja 1. vietu valsts mērogā pēc savāktā makulatūras apjoma, rēķinot uz vienu izglītības iestādes audzēkni.

Vircavas un Kalnciema pagasta vidusskolām mainīs nosaukumus

Vircavas un Kalnciema pagasta vidusskolām mainīs nosaukumus

25.05.2022. 16:11

Šodien, 25.maijā, Jelgavas novada domes deputāti lēma par divu izglītības iestāžu nosaukumu maiņu, nosakot, ka no 2022.gada 1.septembra Vircavas vidusskola kļūs par Vircavas pamatskolu un Kalnciema pagasta vidusskola par Kalnciema pagasta pamatskolu.