Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Kā šajā laikā saglabāt emocionālo stabilitāti?

07.05.2020

Kā efektīvi, paša spēkiem risināt domas, emocijas un prioritātes par darbu un personīgajām vajadzībām šī brīža situācijā? Personīgās izaugsmes trenera Reiņa Širokova sagatavotājā videomateriālā aprakstītas trīs praktiskās psiholoģijas metodes „Pilnības aplis”,”6 loģiskie līmeņi” un ”Prioritāšu tabula”. 

Potenciālie ieguvumi: skaidras prioritātes, mazāk nevajadzīgas domas, lielāks iekšējais miers, skaidrība par to, kam veltīt uzmanību, stabilākas emocijas, labākas izvēles. Metodes veicamas uz lapas vai pierakstu kladē. Ieguvumi būs jūtami un redzami tikai tad, ja praktiski veltīsi sev un šiem uzdevumiem laiku. Tas būs tā vērts!

Tehnikas un to soļi


„Pilnības aplis”

Ievada tehnika, kas var iedrošināt un kristalizēt jomu, ar kuru būtu ieteicams sākt strādāt. To var veikt katrs un attiecināt dažādām dzīves sfērām -kopā vai atsevišķi. Piemēram, uzņēmējdarbība, personīgā dzīve vai komandas vadība.

 1. Sagatavo lapu un rakstāmo;
 2. uzzīmē lielu apli;
 3. sadali apli 6 vai vairāk daļās
 4. virs iedaļām pieraksti savas ŠĪ BRĪŽA svarīgākās un aktuālākās dzīves jomas (esi tiešs - ja raksti attiecības, tad lūko, vai tu domā vispārējās vai romantiskās. Jomas var būt arī sajūtas un materiālas vēlmes);
 5. atzīmē apļa vidū atzīmi 0 un apļa ārējā malā 10 (tā būs vērtēšanas skala, kur 0 negatīvi un 10 ļoti pozitīvi);
 6. piefiksē jautājumu, ar kuru vērtēsi katru jomu - "Cik apmierināts es ŠOBRĪD esmu ar katru no jomām";
 7. izvēlies jebkuru pirmo jomu, uzdod jautājumu, ieklausies sajūtās un, vadoties pēc skalas, atzīmē savu vērtējumu ar puslociņu kā rādīts video. Veic vērtējumu visām jomām, nesteidzīgi, ieklausies sevī kārtīgi;
 8. palūkojies, kāds ir izdevies iekšējais aplis, uzdod sev jautājumu - ko es secinu?
 9. tagad - izvēlies 1 "sāpīgāko" jeb zemāko jomu un pieņemot, ka to var labot, ar citu marķējumu atzīmē augstāk ( kā rādīts video);
 10. izej vēlreiz cauri visām jomām, pieņemot, ka sāpīgākā joma ir uzlabota, un, ja redzi, ka arī pārējās jomas mainītos vērtējumā, tad to atzīmē ar citu marķējumu;
 11. noslēgumā - pieraksti 1-2 teikumus lapas malā par jautājumu "Ko es secinu priekš sevis no šī uzdevuma" ?

“6 loģiskie līmeņi”

Padziļināta tehnika, kas palīdz apzināties cilvēka pamata problēmas loģiskā secībā. Apzinoties šīs tehnikas secību un tās nozīmi, ir svarīgi pieņemt lēmumu par vienu jomu, kuru tu sakārtosi līdz galam un tikai tad ķersieties klāt nākošajām, kas secībā ir augstāk.

 1. Uzzīmē trijstūri, sadali to sešās līdzīgās daļās horizontāli, sanumurē daļās no 1 -6, kur ir apakšā un 6 p augšā;
 2. piefiksē risināmos jautājumus un paskaidrojošos vārdus - 1.(Kur? Vide) 2.(Ko? Darbības) 3.(Kā? Iespējas) 4.(Kāpēc? Vērtības) 5.(Kas es esmu? Identitāte) 6.(Ko es dodu citiem? Nākotne);
 3. iekšā trijstūrī vai blakus uz lapas raksta atbildes par jautājumu – „kā man šobrīd klājās katrā no šiem jautājumiem?” Piemēram, 1.Kur?Vide. „Šobrīd mana vide mani satrauc, jo ir apdraudēta mana finansiālā labklājība un stabilitāte, uztraucos, kā pabeigšu iesākto remontu”;
 4. iziet cauri visiem stāviem ar mērķi izprast, kur ir problēma jeb uztraukums;
 5. atzīmē to jautājumu/problēmu, kurš pēc secības parādās kā pirmais – apzinies, ka jāsāk ar šo jautājumu/situāciju un pārējās;
 6. jāpakārto tālākām prioritātēm, pat ja primārais jautājums prasīs mēnešus vai gadus. Kamēr pirmais jautājums  nav sakārtots, tikmēr pārējos atrisināt būs apgrūtinošāk;
 7. izvirzi sev 1 plāna/darbības soli esošajai problēmai. Tas var būt arī mazs solis. Piemēram, „Es pārskatīšu savus šī mēneša izdevumus.”;
 8. veic savus secinājumus.

„Prioritāšu tabula”

Šī tehnika palīdz apzināties un izjust vēlmju, uzdevumu un vajadzīgo darbu nozīmīgumu un secīgumu. Rezultātā var gadīties, ka tas, par ko jūs bieži domājat, šobrīd nav tik aktuāls un tas raisa vērtīgas atziņas un efektīvākas stratēģijas.

 1. Uzzīmē tabulu ar 5 iedaļām, kur 1. iedaļa ir gana plaša priekš atslēgas vārdiem. 2.,3.,4.,5. iedaļa vidēja izmēram priekš ciparu atzīmēm;
 2. pieraksti risināmos jautājumus. 1. Iedaļa (5-10 vēlmes un lietas, kuras man jāizdara, piemēram tuvāko 6 mēnešu laikā.) 2. Iedaļa „Cik ļoti es to gribu izdarīt?” 3.Iedaļa „Cik reāli man to ir izdarīt?” 4.Iedaļa”Cik steidzami man to ir izdarīt?”;
 3. sāc ar 1. Iedaļu, pieraksti vēlmes un darāmos darbus, par kuriem tu bieži mēdz domāt;
 4. piefiksē vērtēšanas skalu 3 esošajiem jautājumiem. Tā ir 0-10 skala, kur 0 ir maz un 10 daudz;
 5. izvērtē katru pierakstīto vēlmi vai uzdevumu horizontāli ar visiem 3 jautājumiem;
 6. piektajā iedaļā ieraksti kopsummu, kuru veido 3 jautājumu atzīmes;
 7. atrodi vietu un uzzīmē vēl vienu tabulu, tā, lai tajā ietilpst tevis pierakstītās vēlmes un uzdevumi. Sanumurē šo tabulu un nosauc to „Manas prioritātes”;
 8. vadoties pēc kopsummas punktiem, pieraksti secīgi savas vēlmes un uzdevumus sākot ar augstāko punktu skaitu (ja punktu skaits ir vienāds, uzdod sev jautājumu - kura no šīm lietām/darbībām man ir šobrīd vajadzīgāka, un tu mācēsi tos pakārtot);
 9. izvērtē savas domas un sajūtas par kopējo rezultātu un pieraksti 2-3 teikumus „Ko es secinu un ko es darīšu?”.

Domas ietekmē emocijas, emocijas ietekmē mūsu izvēles, izvēles ietekmē darbības. Kad mēs sakārtojam un apzinamies savas domas, vairojas izpratne skaidrība un rodas rīcības plāns.
Lai jums noder šīs metodes un lai jums mierpilns prāts.

Informāciju sagatavojis:
personīgās izaugsmes treneris Reinis Širokovs, www.sirokovs.com