06.07.2022.

Jelgavas skolas starp līderiem Zemgalē digitālo mācību resursu izmantošanā

14.03.2022

Digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas izglītības procesā ir ienākuši uz visiem laikiem. Skolotāji arvien pilnveido savas digitālās prasmes, savukārt skolēni mācās informācijas tehnoloģijas izmantot jēgpilni. Sabiedrība Tilde ir apkopojusi datus par zinību resursa letonika.lv lietojumu 2021. gadā. Jelgavas pilsētas un novada skolotāji un skolēni ir Zemgales līderi šī digitālā mācību līdzekļa izmantojumā.  

Aizvadītajā gadā resurss letonika.lv (www.letonika.lv) ir palīdzējis mācībās 19 Jelgavas un Jelgavas novada vispārējās izglītības iestādes. Visaktīvākā ir bijusi Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija – skolas pedagogi un skolēni Letonikas resursus 2021. gadā ir izmantojuši vairāk nekā 20 000 reižu. Šī skola, ņemot vērā skolēnu skaitu, ir absolūtais līderis visā Zemgales reģionā. Savukārt Jelgavas Valsts ģimnāzija šo resursu ir izmantojusi visbiežāk – 22 000 reižu. Starp aktīvākajām skolām ierindojušās arī Jelgavas 4. vidusskola, Jelgavas novada Neklātienes vidusskola  un Ozolnieku vidusskola. Letonika ir mācību līdzeklis, kas vairāk noder humanitāro mācību priekšmetu apguvei. Tādēļ īpaši ir jāuzteic šo skolu latviešu valodas un literatūras skolotāji un bibliotekāri, kuri ir pilnveidojuši digitālās prasmes un spējuši veiksmīgi integrēt digitālos resursus mācību procesā. Tas nebūtu iespējams bez skolas vai pašvaldības atbalsta, nodrošinot iespēju, ka arī humanitāro priekšmetu stundās un mājas uzdevumu veikšanā skolotāji un skolēni var piekļūt digitāliem tiešsaistes materiāliem.  

To, ka kvalitatīvs digitālais mācību saturs ir nepieciešams skolās, apstiprina arī dati par letonika.lv lietojumu: pagājušā gada laikā letonika.lv noderēja vairāk nekā 33 tūkstošiem skolotāju un skolēnu no 539 skolām visā Latvijā. Visvairāk tika pieprasīts tāds saturs kā daiļliteratūra, vārdnīcas, citi valodu resursi un dažādos formātos izmantojamas darba lapas. Īpaši latviešu valodas, literatūras un kultūrvēstures jomā.   

Letonika šogad ir papildinājusi mācību materiālu klāstu, piedāvājot jaunas iespējas – tostarp radot pirmos latviešu literatūras virtuālos asistentus. Tas noteikti palīdzēs daudziem skolotājiem vēl efektīvāk izmantot IKT mācību procesā. Uz tikšanos mācībās!  

Informāciju sagatavoja:
Anita Vasiļjeva
letonika.lv vadītāja
tel.: 2 9196151
e-pasts: anita.vasiljeva@tilde.lv