18.08.2022.

Aktualitātes

Līvbērzes pamatskola atzīmē 90 gadu jubileju

Līvbērzes pamatskola atzīmē 90 gadu jubileju

14.04.2022. 14:58

Šodien, 14.aprīlī, Jelgavas novada vadība piedalījās svinīgā pasākumā Līvbērzes pamatskolā, kura atzīmēja savas pastāvēšanas 90 gadu jubileju.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem sadarbarbības partnerus no Somijas, Francijas un Slovēnijas

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem sadarbarbības partnerus no Somijas, Francijas un Slovēnijas

05.04.2022. 08:34
No š.g. 28. marta līdz 1. aprīlim Jelgavas novada Neklātienes vidusskola (NVSK) Erasmus+ programmas projekta «On the way to Self Directed Learning» (2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400) ietvaros uzņēma sadarbarbības partnerus no Somijas, Francijas un Slovēnijas, lai dalītos pieredzē par esošām tālmācībā izmantotajām mācību pieejām un stratēģijām, iepazīstinātu ar jaunu mācību metožu, rīku un materiālu aprobācijas procesu, kā arī īstenotu projekta ietvaros plānotos profesionālās pilnveides pasākumus.
Mākslas darbu konkursa "Katram savs kažociņš, krāšņām spalvām rotāts viņš" izstāde Jelgavas novada domes ēkā

Mākslas darbu konkursa "Katram savs kažociņš, krāšņām spalvām rotāts viņš" izstāde Jelgavas novada domes ēkā

22.03.2022. 16:23

2021./2022. mācību gadā Jelgavas novada skolēni - vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu dalībnieki - tika aicināti piedalīties mākslas darbu konkursā "Katram savs kažociņš, krāšņām spalvām rotāts viņš". Konkursa mērķis: veicināt prasmi saskatīt dzīvnieku  ķermeņu segu krāsu un rakstu lielo daudzveidību (spalvas, zvīņas, kažoki u.c.), rosināt audzēkņu iztēli, fantāziju, radošo darbību, attēlojot redzēto dabā un piedzīvoto laukos, kā arī motivēt Jelgavas novada izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņus un viņu skolotājus radošai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.

Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt elektroniski

Bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt elektroniski

14.03.2022. 13:46

No 2022. gada 1. marta, vecāki savus bērnus pirmsskolas izglītības programmas apguvei Jelgavas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs un izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas (turpmāk – PII) var reģistrēt arī elektroniski, tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv.

Piesakiet skolu “Eiropas eksāmenam”

Piesakiet skolu “Eiropas eksāmenam”

14.03.2022. 09:55

“Eiropas eksāmens” notiek jau astoto gadu. Katru gadu, atzīmējot Eiropas dienu, arvien vairāk skolēnu un pieaugušo piedalās testā - pagājušajā gadā Eiropas eksāmenā piedalījās 37 611 dalībnieki.

Jelgavas skolas starp līderiem Zemgalē digitālo mācību resursu izmantošanā

Jelgavas skolas starp līderiem Zemgalē digitālo mācību resursu izmantošanā

14.03.2022. 08:18

Digitālie mācību līdzekļi un tehnoloģijas izglītības procesā ir ienākuši uz visiem laikiem. Skolotāji arvien pilnveido savas digitālās prasmes, savukārt skolēni mācās informācijas tehnoloģijas izmantot jēgpilni. Sabiedrība Tilde ir apkopojusi datus par zinību resursa letonika.lv lietojumu 2021. gadā. Jelgavas pilsētas un novada skolotāji un skolēni ir Zemgales līderi šī digitālā mācību līdzekļa izmantojumā.  

Noslēdzies Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss

Noslēdzies Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss

10.03.2022. 08:13

No 25.februāra līdz 2.martam notika Jelgavas novada skolēnu skatuves runas konkurss. Ņemot vērā epidemioloģiskos nosacījumus valstī, jau otro gadu šis konkurss notiek video formātā: katra dalībnieka sagatavotais priekšnesums – viens dzejas un viens prozas darbs – tiek ierakstīts un  nosūtīts izvērtēšanai. Konkursa mērķis ir sekmēt bērnu un jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā, kā arī attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru – prasmi komunicēt ar sabiedrību, nodot savu vēstījumu klausītājiem.

Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

Dažādu jomu profesionāļus aicina kļūt par skolotājiem

07.03.2022. 13:10

Skolotāju izglītības projekts “Mācītspēks” aicina dažādu jomu profesionāļus ar augstāko izglītību apgūt skolotāja profesiju, reizē strādājot skolā un studējot. Kopš gada sākuma dalībai projektā pieteikušies vairāk kā 700 dažādu jomu profesionāļi no visas Latvijas.

Kampaņā “Zini naudas li(ī)kumus” veicinās jauniešu izpratni par finanšu noziegumiem

Kampaņā “Zini naudas li(ī)kumus” veicinās jauniešu izpratni par finanšu noziegumiem

03.03.2022. 14:43

Šā gada martā Finanšu izlūkošanas dienests (FID) ikgadējā kampaņā “Zini naudas li(ī)kumus” pievērsīsies jauniešu informēšanai par finanšu noziegumiem, riskiem un rīcību, lai no tiem izvairītos. Pandēmijas laikā pieaugusi finanšu noziedznieku aktivitāte un pastiprinājušies centieni tajos iesaistīt jauniešus, tāpēc kampaņas laikā notiks tiešsaistes lekcijas skolotājiem un vidusskolēniem, diskusijas medijos, kā arī tiks prezentēti FID izstrādāti metodiskie materiāli un izglītojoši video.

Skolotājus un citus interesentus aicina piedalīties  eTwinning bezmaksas vebināros par digitālajiem rīkiem darbā ar skolēniem

Skolotājus un citus interesentus aicina piedalīties eTwinning bezmaksas vebināros par digitālajiem rīkiem darbā ar skolēniem

03.03.2022. 10:16

Digitālā mēneša ietvaros Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pedagogus, izglītības iestāžu vadību, interešu izglītības pārstāvjus un citu interesentus pieteikties vebināriem, kuru laikā varēs iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem, ko izmantot ikdienas darbā ar skolēniem un projektu īstenošanā. Visi pasākumi ir bezmaksas.

Apstiprināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajiem bērnudārziem

Apstiprināts pašvaldības līdzfinansējuma apmērs privātajiem bērnudārziem

23.02.2022. 16:14

Trešdien, 23.februārī, Jelgavas novada domes deputāti apstiprināja Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm. No 2022.gada 1.marta pašvaldības līdzfinansējums par vienu izglītojamo, kas apmeklē privāto bērnudārzu, būs 266.99 EUR no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 167.12 EUR obligātās sagatavošanas vecumā.

Lemj par Salgales pamatskolas pievienošanu Staļģenes vidusskolai

Lemj par Salgales pamatskolas pievienošanu Staļģenes vidusskolai

17.02.2022. 10:52

Ņemot vērā nepietiekamo skolēnu skaitu Salgales pamatskolā un jau pieņemto bijušā Ozolnieku novada domes lēmumu, 15.februāra Jelgavas novada domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē izskatīts un virzīts apstiprināšanai uz domes sēdi lēmumprojekts par Salgales pamatskolas pievienošanu Staļģenes vidusskolai. Lēmums stāsies spēkā līdz ar nākamo mācību gadu, paredzot, ka skolas telpās turpmāk vairs netiks nodrošināta pamatizglītības programma. Savukārt, reģistrējot papildus Staļģenes vidusskolas pirmsskolas izglītības programmu ar vietas adresi 1.maija iela 9, Emburga, Salgales pagasts, skolas telpās paredzēts turpināt vispārējās pirmsskolas izglītības programmu.

Izstrādāti saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem

Izstrādāti saistošie noteikumi par ēdināšanas maksas atvieglojumiem izglītojamajiem

09.02.2022. 08:30

Jelgavas novada pašvaldības deputāti vakar, 8.februāra domes ārkārtas sēdē, izskatīja un apstiprināja jaunus saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, to apmēriem un pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību. Jaunie noteikumi no šā gada 1.marta paredz, ka pašvaldība pilnībā apmaksātu ēdināšanu nodrošinās novadā deklarētiem pirmsskolas vecuma bērniem un 1.-12.klases izglītojamajiem neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas, ja viņi mācās kādā no Jelgavas novada izglītības iestādēm.

Uzsākusies nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”

Uzsākusies nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”

02.02.2022. 13:42

Kopš janvāra sākuma visā Latvijā ir uzsākta nacionāla mēroga skolotāju piesaistes kampaņa “Esi skolotājs!”, kuras mērķis ir aicināt ikvienu interesentu, kurš jūt sevī enerģiju iedvesmot, mācīt mācīties un vēlmi kļūt par skolotāju, uzsākt studijas pedagoģijā vai izvēlēties izaugsmes iespējas izglītības zinātņu jomā.

Atklāta pieteikšanās fizikas erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

Atklāta pieteikšanās fizikas erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments"

31.01.2022. 11:00

Līdz 14. februārim 8. un 9. klašu skolēni un skolotāji aicināti pieteikt komandas AS "Latvenergo" rīkotajam fizikas erudīcijas konkursam "FIZMIX Eksperiments". Konkursa galvenais temats šogad ir nākotnes enerģija. Par to aicinās domāt eksperti un Latvijas uzņēmēji, kuru panākumus ir veidojušas zināšanas par fiziku un atjaunīgo enerģiju. Savukārt skolotāji aicināti sacensties par "FIZMIX Skolotājs 2022" titulu.

Turpināsies programma “Latvijas skolas soma”

Turpināsies programma “Latvijas skolas soma”

27.01.2022. 14:52

Kultūrizglītības programma "Latvijas skolas soma", kuras mērķis sākot ar 2018.gada septembri bija nodrošināt katram Latvijas skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē iepazīt Latvijas mākslu un kultūru - mūziku, teātri, deju, cirku, vizuālo mākslu, kino, arhitektūru, dizainu, materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu, literatūru un grāmatniecību-, kā arī izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu, bija lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

27.01.2022. 09:46

Šodien, 27. janvārī, sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 7. kārtā strādājošie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no gandrīz 800 izglītības programmām, kas ir līdz šim lielākais mācību piedāvājums vienā projekta kārtā. Pieteikties mācībām līdz 24. februārim var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

Norisinājies 5. - 6. klašu skolēnu konkurss “Augšana”

Norisinājies 5. - 6. klašu skolēnu konkurss “Augšana”

21.01.2022. 10:21

Tradicionāli katru gadu novembrī, kas ir arī valsts svētku mēnesis, notiek Jelgavas novada vispārējās izglītības iestāžu 5. - 6.klašu erudītu konkurss, kas rosina izpētīt Latvijas vēsturi un sasniegumus, kā arī sekmē skolēnu nacionālās un valstiskās identitātes veidošanos. Tā kā pagājušā gada novembris dēļ attālinātajām mācībām skolās bija saspringts laiks, konkurss tika pārcelts uz šī gada janvāri.

Pavasarī Latvijas skolas uzsāks dalību starptautiskos izglītības pētījumos

Pavasarī Latvijas skolas uzsāks dalību starptautiskos izglītības pētījumos

18.01.2022. 08:13

Šī gada pavasarī daudzas Latvijas skolas saņems uzaicinājumu piedalīties starptautiskos izglītības pētījumos. Starptautiskajā skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā pārbaudīs 15 gadus jauno skolēnu lasīšanas, matemātikas un dabaszinātņu kompetences. Tāpat notiks Starptautiskais pilsoniskās izglītības pētījums 8. klašu skolēniem un Starptautiskais matemātikas un dabaszinību izglītības attīstības tendenču izmēģinājuma pētījums 4. klašu skolēniem.

Apstiprina Izglītības pārvaldes, Kultūras pārvaldes un Sporta centra vadītājus

Apstiprina Izglītības pārvaldes, Kultūras pārvaldes un Sporta centra vadītājus

05.01.2022. 13:51

Šodien, 5.janvāra Jelgavas novada domes sēdē, amatos apstiprināti trīs iestāžu vadītāji, lemjot, ka reorganizācijas ietvaros Jelgavas novada Izglītības pārvaldi, Jelgavas novada Kultūras pārvaldi un Jelgavas novada Sporta centru turpina vadīt līdzšinējie Jelgavas novada jomu vadītāji – Ginta Avotiņa, Anita Liekna un Vladislavs Beitāns.