14.08.2022.

Aktualitātes

Skolēnu ēdināšanas atbalsts var mainīties tikai pēc budžeta izskatīšanas

Skolēnu ēdināšanas atbalsts var mainīties tikai pēc budžeta izskatīšanas

04.01.2022. 14:53

Iepretim plānotajam, Jelgavas novada pašvaldība informē, ka janvārī -  līdz ar ziemas brīvdienu noslēgumu un mācību procesa aizsākumu attiecībā uz pašvaldības sniegto atbalstu ēdināšanas izmaksu segšanai - pagaidām izmaiņu nebūs, jo domes deputāti jaunos saistošos noteikumus par ēdināšanas maksas atvieglojumiem, to apmēriem un pieprasīšanas, piešķiršanas kārtību izskatīs kontekstā ar Jelgavas novada budžeta projekta aizstāvēšanu. Tas nozīmē, ka atbalsts ēdināšanai līdzšinējā Ozolnieku pašvaldībā un līdzšinējā Jelgavas novada pašvaldībā izglītojamajiem šobrīd tiek nodrošināts tieši tāds pats un uz tādiem pat nosacījumiem kā līdz šim.

JSPA Labbūtības ceļakarte Elejas vidusskolā

JSPA Labbūtības ceļakarte Elejas vidusskolā

29.12.2021. 16:11

Pēc 2021.gada 2.decembra Skolēnu līdzpārvaldes dalībnieku apmācības semināra jau 10.decembrī apmācītie skolēni devās klasēs, lai vadītu pašu izveidotās nodarbības par tēmu – iecietība, tolerance un mobings Elejas vidusskolā.

Ozolnieku vidusskolā ieviesta labbūtības ceļakarte

Ozolnieku vidusskolā ieviesta labbūtības ceļakarte

28.12.2021. 13:00

17.decembrī noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras jauniešu iniciatīvu konkursa “Labbūtības ceļakarte skolā” realizācija Ozolnieku vidusskolā.

Kalnciema vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

Kalnciema vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

22.12.2021. 13:41

2021. gada vasarā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju aicināja Latvijas izglītības iestāžu pašpārvaldes līdz 2021. gada 11. jūnijam pieteikties projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”.

Vircavas vidusskolas audzēkņi sagatavojuši Ziemassvētku dāvaniņas pagasta senioriem

Vircavas vidusskolas audzēkņi sagatavojuši Ziemassvētku dāvaniņas pagasta senioriem

21.12.2021. 09:52

Lai iepriecinātu sava pagasta seniorus Ziemassvētkos, Vircavas vidusskolas skolēni sagatavojuši un jau sākuši piegādāt dāvaniņas un apsveikumu kartiņas teju 180 vietējiem senioriem vecumā virs 70 gadiem.

Aizupes pamatskola sāk īstenot starptautisku projektu

Aizupes pamatskola sāk īstenot starptautisku projektu

20.12.2021. 13:18

Šā gada 15.decembrī Aizupes pamatskola kā vadošais partneris starptautiskā sadarbības partnerību projektā skolu sektorā organizēja tiešsaistes projekta atklāšanas semināru, kurā piedalījās 6 dažādu valstu partnerskolas.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējas Vācijā

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi stažējas Vācijā

16.12.2021. 11:14

No 4.decembra līdz 18.decembrim 6 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas audzēkņi un nesenie absolventi ir devušies uz Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības centru (Vācija), lai uzlabotu prasmes mūrēšanā, savukārt pavadošais skolotājs, vērojot Vācijas meistaru darbu, pilnveido savu pedagoģisko kompetenci.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu pedagogi Slovākijā apguva neformālās izglītības metodes

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu pedagogi Slovākijā apguva neformālās izglītības metodes

13.12.2021. 10:02

Novembra izskaņā 7 Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas profesionālo izglītības programmu “Būvdarbi”, “Restaurācija” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” pedagogi kopā ar kolēģiem no Lietuvas un Slovākijas piedalījās apmācībās “Neformālās metodes pedagogu pašpārliecinātībai digitālajā vidē”.

Elejas vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

Elejas vidusskolā īsteno labbūtības ceļakartes aktivitātes COVID-19 seku mazināšanai

09.12.2021. 13:12

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros 2021.gada vasarā izsludinājusi atklāto projektu konkursu “Atbalsts jauniešu iniciatīvu projektu “Labbūtības ceļakarte skolā” īstenošanai”. Jelgavas novada pašvaldības 4 izglītības iestādes ieguva finansējumu aktivitātēm, tajā skaitā arī Elejas vidusskola.

Elejas vidusskolas pārstāvji atgriezušies no vizītes Spānijā

Elejas vidusskolas pārstāvji atgriezušies no vizītes Spānijā

29.11.2021. 16:12

Jaunām zināšanām, prasmēm un iespaidiem bagātināti seši Elejas vidusskolas skolēni kopā ar diviem pavadošajiem pedagogiem atgriezušies no Spānijas, kur Erasmus+ programmas projekta Nr. 2020-1-FR01-KA229-080074_2 “Jaunieši, Eiropas mežu aizbildņi” ietvaros piedalījās pirmajā mobilitātē, lai ar dažādu ekskursiju un mācību aktivitāšu palīdzību izglītotos par vietējās floras un faunas bioloģisko daudzveidību, izzinātu jomā pastāvošās problēmas un mācītos rast tām risinājumus. Mobilitātē piedalījās skolēnu grupas no Francijas, Spānijas, Rumānijas, Grieķijas un Latvijas.

Līvbērzes pamatskolas pedagogi dodas pie partneriem uz Spāniju

Līvbērzes pamatskolas pedagogi dodas pie partneriem uz Spāniju

24.11.2021. 11:26

Š.g. novembra mēnesis pieciem Līvbērzes pamatskolas pedagogiem iesācies citādāk - laika posmā no 2. līdz 6. novembrim skolotāji devās uz Reus, Spānijā, lai piedalītos Erasmus+ programmas projekta Nr. 2019-1-UK01-KA229-061373_3 “Closing the word gap” sanāksmē un bagātinātu savu profesionālo pieredzi skolēnu vārdu krājumu paplašināšanā.

Paplašina paštestu izmantošanu skolās

Paplašina paštestu izmantošanu skolās

15.11.2021. 09:23

Lai turpinātu epidemioloģiski droša izglītības procesa īstenošanu klātienē, tiek uzsākta Covid-19 ātro antigēna paštestu izmatošana. Plānots, ka izglītības iestādēs tos pakāpeniski ieviesīs jau no nākamās nedēļas, 15. novembra.

Saņemts finansējums skolēnu mācību procesa atbalstam

Saņemts finansējums skolēnu mācību procesa atbalstam

15.11.2021. 08:48

Lai sniegtu atbalstu skolēniem un mazinātu Covid-19 pandēmijas radīto seku ietekmi uz mācību satura apguvi, no 8.novembra Jelgavas novada 15 izglītības iestādēm projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ietvaros piešķirts papildus finansējums no valsts budžeta 17 700 EUR apmērā. Tas ļaus nodrošināt papildu individuālas konsultācijas un atbalstīt bērnu individuālās kompetences.

Staļģenes vidusskolas absolventam sudraba medaļa

Staļģenes vidusskolas absolventam sudraba medaļa

10.11.2021. 15:33

Svētdien, 7. novembrī, Staļģenes vidusskolas absolvents Ivars Samušonoks Serbijas galvaspilsētā Belgradā U23 pasaules čempionātā brīvajā cīņā svara kategorijā līdz 86 kg izcīnīja 3. vietu.
 

Kalnciema vidusskolai piešķir “eTwinning Skola” statusu

Kalnciema vidusskolai piešķir “eTwinning Skola” statusu

10.11.2021. 13:20

Kalnciema vidusskola ir starp 22 Latvijas izglītības iestādēm, kurām šogad piešķirts Eiropas līmeņa “eTwinning Skola” statuss. Oktobra beigās šīs izglītības iestādes beidzot saņēma arī oficiālu apliecinājumu statusa iegūšanai – “eTwinning Skola” atzinības zīmi, karogu un suvenīrus, kā arī ES Inovāciju, pētniecības, kultūras, izglītības un jaunatnes komisāres Marijas Gabrielas (Mariya Gabriel) pateicības vēstuli.

Šķibes pamatskolai apstiprināts direktors

Šķibes pamatskolai apstiprināts direktors

08.11.2021. 16:27

4.novembra ārkārtas domes sēdē deputāti lēma par jauna direktora iecelšanu Šķibes pamatskolai, amatā apstiprinot konkursa rezultātā izvēlēto Jāni Viegliņu.

Zināmi Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves metu konkursa rezultāti

Zināmi Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves metu konkursa rezultāti

05.11.2021. 14:56

Jelgavas novada pašvaldībai, noslēdzoties devīžu atšifrējuma atvēršanas sanāksmei, tapuši zināmi Aizupes pamatskolas pirmsskolas ēkas jaunbūves metu konkursa rezultāti. Konkursā starp četriem pieteiktajiem darbiem, žūrijas komisija par labāko atzina SIA “MADE arhitekti” piedāvājumu, paredzot tam piešķirt naudas balvu 3000 EUR apmērā un dāvājot iespēju izstrādāto skici pārvērst detalizētā būvprojektā.

Pārtikas pakas nodrošinās arī brīvpusdienu saņēmējiem, kas mācās citu pašvaldību skolās

Pārtikas pakas nodrošinās arī brīvpusdienu saņēmējiem, kas mācās citu pašvaldību skolās

05.11.2021. 14:46

Jelgavas novada dome vakar - 4.novembra ārkārtas domes sēdē atbalstīja  grozījumus 21.oktobra lēmumā “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem, ja izglītības ieguves process notiek attālināti”, kas paredz no 15. novembra attālināto mācību laikā ar pārtikas pakām nodrošināt arī tos brīvpusdienu saņēmējus, kas ir deklarēti Jelgavas novadā, bet mācās citas administratīvās teritorijas izglītības iestādē.

Ozolnieku vidusskolai apstiprina direktora pienākuma izpildītāju

Ozolnieku vidusskolai apstiprina direktora pienākuma izpildītāju

22.10.2021. 15:18

Jelgavas novada dome 21. oktobra ārkārtas domes sēdē lēma par Ozolnieku vidusskolas direktora pienākumu izpildītāja iecelšanu, apstiprinot amatā līdzšinējo Ozolnieku vidusskolas direktora vietnieku Aināru Kākeru. Šāds lēmums saistīts ar līdzšinējās Ozolnieku vidusskolas direktores pienākuma izpildītājas Dinas Medjānovas iesniegumu, kurā viņa lūdz sevi atbrīvot no direktora pienākuma veikšanas.

Brīvpusdienu saņēmējiem attālināto mācību laikā izsniegs pārtikas pakas

Brīvpusdienu saņēmējiem attālināto mācību laikā izsniegs pārtikas pakas

22.10.2021. 11:49

Pēc pagarinātā skolēnu rudens brīvlaika beigām attālināto mācību dēļ no 1.novembra Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs izglītojamajiem, kuriem ir piešķirtas brīvpusdienas, apritē atgriezīsies pārtikas pakas. Šādu lēmumu Jelgavas novada domes deputāti pieņēma 21. oktobra ārkārtas domes sēdē, balstoties uz Izglītības pārvaldes sagatavoto lēmumprojektu.