Aizupes pamatskola

02.07.2016
  • Pamatizglītības programma, 21011111 (1.-9. klasei)

Aizupes pamatskola
(Līvbērzes pagasta pārvalde)

  • Adrese: "Aizupes skola", Tušķi, Līvbērzes pagasts, Jelgavas novads, LV-3003
  • Tālrunis: 63083046
  • Direktores p.i.: Dace Hercberga
  • E-pasts: aizupespsk@jelgavasnovads.lv