18.05.2022.

Pirmsskolas izglītības programmas

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

 • Pirmsskolas izglītības programma, 0101 11 11;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 0101 55 11;
 • Pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma, 0101 11 21;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 0101 55 21;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015621;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 01015711;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 01015721.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 01011111;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611.
Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 0111 11 (1,5-7gadi)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01 0155 11 (1,5-7gadi)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611 (1,5-7gadi)
Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 0101 1111)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( kods: 0101 5611)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 0101 55 11)
Garozas pamatskola

Garozas pamatskola

 • Vispārējā pamatizglītības programma, 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611
 • Pirmsskolas izglītības programma , 01011111
 • Speciālās pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  01015611
Salgales pamatskola

Salgales pamatskola

 •  Pamatizglītības programma, 21011111
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 210156111
 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, 01011111
Sesavas pamatskola

Sesavas pamatskola

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma, 010111111
 • Pamatizglītības programma,  21011111  (1.-9. klasei)
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, 21015611 (1.-9. klasei)
Aizupes pamatskola

Aizupes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (5-6 gadīgiem bērniem)
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Šķibes pamatskola

Šķibes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupas

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupas

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 01015811 (5-6 gadīgiem bērniem)
Līvbērzes pamatskola

Līvbērzes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Sesavas pamatskola

Sesavas pamatskola

Pirmsskolas izglītības programma  01011111, (1,5-6  gadus veciem bērniem)

Staļģenes vidusskola

Staļģenes vidusskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Svētes pamatskola

Svētes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 01015511 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Vilces pamatskola

Vilces pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Vircavas vidusskola

Vircavas vidusskola

Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)

Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611 (1,5- 6 gadīgiem bērniem)