08.02.2023.

Pirmsskolas izglītības programmas

Garozas pamatskola

Garozas pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma , 01011111
 • Speciālās pirmsskolas programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem  01015611
Ānes Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

Ānes Pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

 • Pirmsskolas izglītības programma, 0101 11 11;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 0101 55 11;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem, 01015711;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, 01015411.
Branku Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

Branku Pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte"

 • Vispārējā pirmsskolas izglītības programma 01011111;
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem 01015611.
Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

 • Pirmsskolas izglītības programma, kods 01 0111 11 (1,5-7gadi)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem, kods 01 0155 11 (1,5-7gadi)
 • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611 (1,5-7gadi)
 Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

Ozolnieku Pirmsskolas izglītības iestāde "Zīlīte"

 • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods: 0101 1111)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem ( kods: 0101 5611)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 0101 55 11)
Aizupes pamatskola

Aizupes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (5-6 gadīgiem bērniem)
Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Šķibes pamatskola

Šķibes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

Kalnciema pirmsskolas izglītības iestāde “Mārīte”

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupas

Kalnciema vidusskolas pirmsskolas grupas

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

Lielplatones pamatskola - atbalsta centrs

 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, 01015811 (5-6 gadīgiem bērniem)
Līvbērzes pamatskola

Līvbērzes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Sesavas pamatskola

Sesavas pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma  01011111, (1,5-6  gadus veciem bērniem)
Staļģenes vidusskola

Staļģenes vidusskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Svētes pamatskola

Svētes pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, 01015511 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Vilces pamatskola

Vilces pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Vircavas pamatskola

Vircavas pamatskola

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, 01015611 (1,5- 6 gadīgiem bērniem)
Vircavas pamatskolas Lielvircavas filiāle

Vircavas pamatskolas Lielvircavas filiāle

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)
Vircavas pamatskolas Platones filiāle

Vircavas pamatskolas Platones filiāle

 • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)