Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē

01.07.2016
  • Pirmsskolas izglītības programma, 01011111 (1,5-6 gadīgiem bērniem)

Pirmsskolas izglītības iestādes "Kamenīte" filiāle Lielplatonē
(Lielplatones pagasta pārvalde)

  • Adrese: Alejas iela 7, Lielplatone, Lielplatones pagasts, LV-3022
  • Tālrunis: 28356996, 26009600
  • Filiāles vadītāja: Irina Nagņibeda
  • E-pasts: lielplatpsk@jelgavasnovads.lv