Elejas pirmsskolas izglītības iestāde "Kamenīte" ar Lielplatones filiāli

01.07.2016