26.09.2022.

Kalnciema pagasta vidusskola

Drukāt
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma, 31011011(11.–12. klasei)

Kalnciema pagasta vidusskola
(Kalnciema pagasta pārvalde)


Pašvērtējuma ziņojums

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Kalnciema pagasta vidusskolā