29.11.2022.

Izglītības pārvalde

Drukāt

Izglītības pārvalde ir Jelgavas novada pašvaldības dibināta iestāde, kura pilda normatīvajos aktos pašvaldībai paredzētās izglītības pārvaldes funkcijas un īsteno pašvaldības kompetenci izglītībā.

Darbības mērķi:

  • organizēt Pašvaldības funkciju īstenošanu izglītībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pašvaldības attīstības stratēģiju un iedzīvotāju vajadzībām;
  • nodrošināt izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu un atbalstu izglītojamajiem un pedagogiem;
  • sekmēt izglītības iestāžu materiālās bāzes un tehnisko resursu efektīvu izmantošanu, finanšu resursu piesaisti un racionālu apsaimniekošanu.

Jelgavas novada Izglītības pārvaldes prioritātes 2022./2023. m.g.

Pārvaldes vadītāja
Kristīne Strūberga
Tālr: 27893959
Vadītājas vietniece izglītības jomā
Vivita Eiklone
Tālr: 63024895
Vadītājas vietniece
Inga Vilcāne
Tālr.: 63027438
e-pasts: inga.vilcane@jelgavasnovads.lv
Vadītājas vietnieks saimnieciskajos jautājumos
Aigars Krastiņš
Tālr.: 63027438
e-pasts: aigars.krastins@jelgavasnovads.lv
Galvenais speciālists izglītības tehnoloģiju jautājumos
Jānis Erno
Tālr.: 63012267; 26377942
e-pasts: janis.erno@jelgavasnovads.lv
Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos
Alda Bite
Tālr.: 63024803; 25707991
e-pasts: alda.bite@jelgavasnovads.lv
Speciāliste administratīvā darba jautājumos izglītības jomā (Bērna reģistrācija Pirmsskolas pieteikumu reģistrā)
Sintija Akmane

Tālr.: 63012267; 20269652
e-pasts: sintija.akmane@jelgavasnovads.lv

 

Galvenā speciāliste izglītības kvalitātes jautājumos

Ginta Avotiņa

Adrese: Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Tālr.: 63027438
e-pasts: ginta.avotina@jelgavasnovads.lv

 
Izglītības programmu nodaļa
Nodaļas vādītāja
Rota Greiškalne
Tālr.: 63012258; 29873921
 
Galvenā speciāliste interešu izglītības jomā
Ineta Freimane
Tālr.: 63012258
e-pasts: ineta.freimane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste pirmsskolas programmu jautājumos
Lāsma Geidāne
Tālr.: 63024895
e-pasts: lasma.geidane@jelgavasnovads.lv
Izglītības atbalsta nodaļa
Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja
Ilze Brakmane

Tālr.: 63024803; 25707966
e-pasts: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv
Galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
Kristīne Ozolniece
Tālr.: 63012258; 28374939
Jaunatnes lietu nodaļa
Vadītājs Valters Siksna 63012258; 28263171; e-pasts: valters.siksna@jelgavasnovads.lv
Mūžizglītības nodaļa
 Vadītāja Jeļena Žoide 63012267; 26311529; e-pasts: jelena.zoide@jelgavasnovads.lv

Izglītības iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamības paziņojums


Izglītības pārvaldes nolikums