Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Karjeras diena Kalnciema vidusskolā

07.07.2017

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

29.maijā Kalnciema vidusskolā notika "Karjeras diena". Izzināt karjeras un izglītības iespējas nākotnē, kā arī iepazīstināt ar savām profesionālajām gaitām un karjeras ceļu skolā ieradās SIA "Karameļu darbnīca" pārstāve I.Priževoite ar palīgiem, kuri skolēniem rādīja karameļu tapšanas procesui, SIA "Austras raksti" dibinātāja un amatniece A.Mālkalna un Dobeles Dārzkopības institūta dārznieces, pētniece un selekcionāre vienā personā - I.Grāvīte.

Pēc pasākuma ievada skolas zālē, skolēnu grupa devās iepazīties ar katra konkrētā speciālista ikdienas darbu. Turpat, klašu telpās, skolēni redzēja Zemgales novada sieviešu tautas tērpu, iepazinās ar darbu, kāds nepieciešams tā tapšanā un pareizas valkāšanas principiem. Interesanti - A.Mālkalna atzina, ka rokdarbi ir viņas aicinājums. Izglītības ceļš, kā arī darba gaitas pakārtotas viņas hobijam.

I.Grāvītes stāstījumam skolēni sekoja ar lielu interesi. Skolēniem bija iespēja vērot darba demonstrējumus no ikdienas darba dienas prezentācijā - uzskatāmi tika parādīts, kā krustojot divas dažādas plūmju šķirnes var iegūt šķirni ar vēlamajām īpašībām.

Karameļu tapšanas procesu skolēni vēroja ļoti aizrautīgi. Karameļu karstā masa, kuru vāra, tad staipa un rullē uz siltas plīts virsmas, līdz iegūst gardu un kraukšķīgu našķi dažādās krāsās. Katrs skolēns izgatavoja arī savu karameli.

Skolēni vairākkārt dzirdēja - jebkuras karjeras ceļš nav viegls, bet ja seko savam aicinājumam un dara to, kas patīk un dara laimīgu, tad šis ceļš ir īstais.

8.klases skolnieces viedoklis par "Karjeras dienu": "Uzzināju daudz jauna par profesijām. Dārzkopība - ja negribu to izvēlēties kā profesiju, iegūtās zināšanas man vienalga var noderēt, piemēram savā piemājas dārzā. Uzzināju, ka ir iespēja mājās attīstīt savu biznesu, izveidojot uzņēmējdarbību, tikai ir jābūt vēlmei, gribasspēkam un ir jāpatīk konkrētajai jomai. Ļoti lielas iespējas iegūt izglītību tepat savā valstī, savā novadā, piemēram studējot LLU pedagoģiju un mājsaimniecību vai Lauksaimniecības fakultātē iegūt diplomēta lauksaimnieka izglītību. Galvenais - ir jāmācās tas, kas sirdij tuvs."

Informāciju sagatavoja Zanda Kursīte - Kalnciema vidusskolas pedagogs karjeras konsultants.

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”