07.12.2022.

Aprīlis

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
tiks precizēts   Konkurss"Labākais domraksts skolā" 5.-12.kl. Novadu skolās, JND D.Zevaliča
02.04.  

Vides objektu un mākslas darbu konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”1.kārta

Elektroniski D. Jakušonoka
04.04. 9.00-14.00   Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Ozolnieku tautas namā A.Silgaile
06.04. 9.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Jelgavas novada domes zālē A.Silgaile
06.04. Laiks tiks precizēts Zemgales novada 5.-9.un 5.-12.klašu koru konkurss “Dziesmai būt!” Jelgavas 4.vidusskolā

A.Silgaile, I.Freimane

16.04. - 04.05 Pēc skolu izvēles Noslēguma pārbaudes darbs mājturībā  6.kl. PROGRAMMA Novadu skolas Skolu pedagogi
11.04. 11.00

TDK skate (Nolikums)

Jēkabnieku kultūras namā

M.Bratkus, I.Freimane

11.04. 9.30-14.00 Angļu valodas MA seminārs kopā ar kolēģiem no Daugavpils DARBA KĀRTĪBA Elejas vidusskola I.Grigaļeviča
11.04. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte  Zaļenieku KAV V.Eiklone
12.04. Laiks tiks precizēts

Zemgales novada reģionālais bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums (Nolikums)

Vilces t/n I.Mičule
12.04. izbraukšana 9.10 Klašu audzinātāju MA seminārs (Darba kārtība) Brocēnu vidusskola S.Saleniece
13.04. 11.00 TDK skate Jēkabnieku kultūras namā

M.Bratkus, I.Freimane

14.04. 12.00

Sporta deju konkurss “Vilces pavasaris” (Nolikums)

Vilces t/n

M.Kozule, I.Freimane

06.04.-07.04.  Izbraukšana  06.04. plkst. 8.00 LMSA konference PROGRAMMA Aizkraukle L.Ragele
17.04. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte  Aizupes pamatskola V.Eiklone
18.04. 10.00 Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs DARBA KĀRTĪBA Šķibes pamatskola V.Eiklone
19.04. 8.00 Angļu valodas MA seminārs  Koknese I.Grigaļeviča
19.04 Izbraukšana 8.40 no JND Zemgales novada olimpiāde latviešu valodā 2.-4.kl. Bauskas novads

I.Sauša, I.Freimane

19.04. Laiks tiks precizēts X Latvijas zēnu koru salidojuma koru konkurss Zemgalē Jelgavā I.Freimane
20.04. Izbraukšana 7.30. Mājturības un tehnoloģiju-1 un 2 MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Ventspils S.Tauriņa, A.Kākers
20.04 – 21.04.  

XI Starptautiskais bērnu un jauniešu teātru festivāls “...un es iešu un iešu!” Latvijas valsts 100gadei (Nolikums)

Valmieras drāmas teātris, Valmieras Viestura vidusskola  
23.04. 9.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
23.04. - 27.04.   Novadu pārbaudes drabs mājturībā un tehnoloģijās 9.kl. Novadu skolas S.Tauriņa
24.04. Izbraukšana no JND 8.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu pieredzes apmaiņas seminārs  Iecavas PII "Cālītis" L.Geidāne
25.04. 12.30-14.30 Pētniecisko darbu skate 7. - 8.klasei NOLIKUMS JND V.Eiklone
25.04.   Konkurss Latvijas 100 gadei "Zemgale - Latvijas prezidentu šūpulis" (Nolikums) J.Čakstes muzejs "Auči" I.Eidaka
23.04.-27.04.   Novadu pārbaudes darbs latviešu valodā 5.kl. Novadu skolas D.Zevaliča
26.04.   Pētniecisko darbu skate 4.kl. (Nolikums) Teteles pamatskola I.Sauša
26.04. 9.30

Skolu teātru skate (Nolikums)

Nākotnes k/n I.Freimane
26.04. Izbraukšana no JND plkst.9.15 Krievu valodas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Kalnciema vidusskola O.Rožko
27.04. 10.00 Starpnovadu angļu valodas olimpiāde 8.un11.klasei, 2.kārta Jelgavas Valsts ģimnāzija I.Grigaļeviča
27.04. 10.00

Jelgavas un  Ozolnieku novadu mazo vokālistu konkurss „Cīrulītis” (Nolikums)

Ozolnieku novada PII „Pūcīte”

I.Freimane, A.Silgaile