07.12.2022.

Augusts

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
06.08.
10.00-15.00
"Kompetetenču pieejā balstīts mācību saturs pirmsskolā"
JND Lielā zāle
L.Geidāne
16.08.
10.00-15.00
"Kompetetenču pieejā balstīts mācību saturs pirmsskolā"
JND Lielā zāle
L.Geidāne
21.08.
13.00- 15.00 
PUMPURS projekta koordinatoru sanāksme
JND Ceremoniju zāle 
Lelde Šantare
21.08. 09.00-17.00 Pirmās palīdzības apmācība JND J.Erno
22.08. 09.00-17.00 BTA apmācība JND J.Erno
23.08. 09.00-17.00 Pirmās palīdzības apmācība JND J.Erno
24.08. 09.00-17.00 BTA apmācība JND J.Erno
24.08
10.00-15.00
"Kompetetenču pieejā balstīts mācību saturs pirmsskolā"
JND Lielā zāle
L.Geidāne

 

27.08. 
15.00-18.00
Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde
JND 5.stāva zāle
E.Fišere
28.08. 09.00 - 16.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pedagogu konference;

Saite uz reģistrāciju dalībai konferencē https://goo.gl/forms/3yf4d8WjD3fcJyNv1
PROGRMMA

Zaļenieku KAV V.Eikole
30.08. 13.00   Projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" koordinatoru sanāksme Attīstības nodaļas sanāksmju telpa Lelde Šantare