30.11.2022.

Decembris

Drukāt
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
03.12. 14.00- 16.00 Seminārs par PuMPuRS projekta norisi 2.semestrī JND 5.stāva zāle L.Šantare
04.12. 12.00-15.00 Seminārs "Skolēnu sagatavošana skatuves runas konkursam" JND Lielā zāle I.Freimane
06.12. 9.00 - 15.00 Ģeogrāfijas skolotāju MA izbraukuma seminārs DARBA KĀRTĪBA Elejas vidusskola I.Erliha
06.12. 8.45 - 13.00 Sākumskolas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Vircavas vidusskolā  I. Sauša
07.12. 9.00 Sporta MA seminārs"Kuldīgas Centra vidusskolas sporta skolotāju pieredze pilotprojektā SKOLA 2030 " Kuldīgas Centra vidusskola  
07.12. 9.30-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Vircavas tautas nams A.Silgaile
17.12. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
18.12. 10.00 Sporta MA seminārs "Frisbijs-spēles noteikumi,tiesāšana" Jelgavas novada Sporta centrs A. Immers
27.12. 11.00 - 16.30 Profesionālās pilnveides kursi direktoru vietniekiem un MA vadītājiem par efektīvu mācību stundu un stundas vērošanu, vērtēšanu (Lektore I.Dziedātāja, mūžizglītības un kultūras institūts"Vitae") JND 5.stāva zāle V.Eiklone
28.12. 10.00. - 16. 00 IT kursi interaktīvās tāfeles izmantošanā mūzikas un citu mākslas jomas priekšmetu stundās Tiks precizēta R.Joma
28.12. 10.00- 13.00 Skolu pedagogu karjeras konsultantu sanāksme    JND 402.kab. D.Vīpule-Kuļika