07.12.2022.

Februāris

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.02. 9.00 Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības olimpiāde 8.-12.kl. Svētes pamatskola

S.Tauriņa

A.Kākers

I.Freimane
02.02. 9.00 Matemātikas olimpiāde 9.-12.kl. Staļģenes vidusskola

.Ragele

I.Freimane
06.02 9.00-13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte Vircavas vidusskola V.Eiklone
06.02. 10.00 Ķīmijas olimpiāde 9.-12.kl. (tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers
07.02. 9.00-13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte Līvbērzes pamatskola V.Eiklone, L.Geidāne
07.02.   Vizuālās mākslas MA seminārs un meistarklase "Ģipša formas" Zaļenieku KAV D.Jakušonoka
07.02.   Konkurss vizulajā mākslā 2., 5., 8.kl. NOLIKUMS Zaļenieku KAV D.Jakušonoka
08.02. 10.00 Krievu valodas (svešvalodas) olimpiāde 10.-12.kl. Svētes pamatskola

I.Freimane

O.Rožko
09.02.   Mūzikas olimpiāde II kārta ( starpnovadu) NOLIKUMS Vieta tiks precizēta A.Silgaile
12.02. 10.00 Skatuves runas konkurss NOLIKUMS JND lielā zāle I.Freimane
14.02. 10.00

ĒNU DIENA Jelgavas novada pašvaldībā

JND 5.st. zāle D.Vīpule-Kuļika
15.02.   Mūzikas MA seminārs "Kompetenču pieeja mūzikā pirmsskolā" DARBA KĀRTĪBA Ozolnieku novada PII "Saulīte" A.Silgaile
15.02.  

Starpnovadu olimpiāde angļu valodā 8. un 11.kl.

Elejas vidusskola I.Grigaļeviča
15.02. 11.00 Jauno vides pētnieku konkurss NOLIKUMS Aizupes pamatskola I.Freimane
16.02. 9.00 Matemātikas olimpiāde 5.-8.kl. Staļģenes vidusskola

L.Ragele

I.Freimane
19.02. 9.00 - 14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Ozolnieku tautas nams A.Silgaile
19.02. 12.00 ZPD skate Jelgavas un Ozolnieku novadā 
Pielikumi: 
Nolikums Vadlīnijas Pieteikums Norises plāns
JND Lielā zāle D.Vīpule-Kuļika
20.02. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte Svētes pamatskola V.Eiklone
21.02. 10.00 Ģeogrāfijas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers
21.02. 1., 2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnostikas darbs mācībvalodā 6.kl. Novada skolas Skolu direktori
22.02. 1., 2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnostikas darbs mācībvalodā 3.kl. Novada skolas Skolu direktori
23.02   Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vokālās mūzikas konkurss “Balsis” NOLIKUMS Līvbērzes k/n

A.Silgaile

I.Freimane
26.02 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
27.02. 1., 2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnostikas darbs matemātikā 6.kl. Novada skolas Skolu direktori
28.02 14.00 5.-6.un 7.-9.kl.tautas deju kolektīvu  sadancis NOLIKUMS Zaļenieku kultūras namā

M.Bratkus

I.Freimane
28.02. 1., 2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnostikas darbs matemātikā 3.kl. Novada skolas Skolu direktori