Janvāris

Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
II semestris   Latviešu valodas MA seminārs Ārpus novada D.Zevaliča
II semestris   Mūzikas MA seminārs Kalnciema PII "Mārīte" A.Silgaile
02.01. 10.00-16.00 Sporta MA seminārs JNSC I.Striška
03.01. 9.30 - 12.00 Dabaszinātņu MA seminārs dabaszinību, ģeogrāfijas, fizikas, ķīmijas, bioloģijas skolotājiem  DARBA KĀRTĪBA JND 5.stāva zālē A.Švītiņa
04.01. 10.00 Tālākizglītības kursi pedagogiem "Mācību procesa organizācija izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem" (A, 12h) Jelgavas Valsts ģimnāzijas Metodiskais centrs 145. kab.  
05.01. 10.00 - 14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Zaļenieku k/n A.Silgaile
05.01. 10.00 - 13.00 Krievu valodas MA seminārs JND 5.stāva zālē  
12.01. 10.00 Vēstures olimpiāde  9.un 12.klasei INFORMĀCIJA PAR PIETEIKŠANOS Svētes pamatskola I.Eidaka
I.Freimane
12.01. 10.00 Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA seminārs par “Kompetenču pieeju mācību saturā” DARBA KĀRTĪBA Svētes pamatskola  
15.01. 10.00 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8.-9.kl. Teteles pamatskola D.Zevaliča
I.Freimane
17.01. 10.00 ES Dabaszinību olimpiādes atlase (tiešsaistē) Ozolnieku  vidusskolā

I.Freimane

A.Kākers
18.01. 14.00-16.00 Latviešu valodas MA seminārs JND Lielā zāle D.Zevaliča
18.01.   Konkurss ģeogrāfijā 7.-8.kl. NOLIKUMS Elejas vidusskola I.Erliha
19.01. 10.00 Fizikas olimpiāde 9.-12.kl.(tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola I.Freimane
A.Kākers
24.01. 14.00 Bibliotekāru MA seminārs "Aktualitātes gada pārskata sastādīšanā" Ozolnieku vidusskola V.Trokša
24.01. 9.00 - 12.00 Tehnoloģiju jomas ( mājturība un tehnoloģijas - 1; 2 un informātika) pedagogu seminārs DARBA KĀRTĪBA JND 5.stāva zālē  
25.01. 10.00

Direktoru vietnieku izglītības jomā seminārs DARBA KĀRTĪBA

Elejas vidusskola V.Eiklone
26.01. Laiks tiks precizēts Tautasdziesmu dziedāšanas konkurss “Lakstīgala” NOLIKUMS Salgales pamatskola

A.Silgaile

I.Freimane
29.01. 10.00 Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 11.-12.kl. (tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers
29.01.- 02.02   NPD lasītprasmē 2.kl. PROGRAMMA Izglītības iestādes I.Sauša
29.01. 15.00-18.00 Jelgavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
30.01. 14.00-17.00 EDURIO apmācības JND 5.stāva zāle J.Erno
31.01. 9.00 - 14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Ozolnieku tautas nams A.Silgaile
31.01. 10.00 Ekonomikas olimpiāde 10.-12.kl. (tiešsaistē) Ozolnieku vidusskola

I.Freimane

A.Kākers