29.11.2022.

Jūnijs

Drukāt
 
Datums
Laiks
Pasākums
Norises vieta
Atbildīgie
tiks precizēts
 
Sākumskolas MA seminārs
 
I.Sauša
tiks precizēts   Dabaszinību MA seminārs Valmiera, Valmiermuiža A.Švītiņa
01.06.
10.00-14.00
Sporta MA seminārs
JNSC
I.Striška
01.06.
10.00
VPD  ģeogrāfijā vidusskolai 
Novada skolas
Skolu direktori
01.06. 9.10-17.00 Latviešu valodas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Fonda „Viegli”  muzejs I. Ziedoņa vasaras māja Murjāņos  
02.06.
 
Bērnu tautas deju festivāls „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA”
Jelgavā , Zemgales olimpiskajā centrā
M.Bratkus
04.06. 9.00 Atbalsta personāla MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Zaļenieku KAV S.Pluģe
05.06.
 
VPD matemātikā 9.kl.
Novada skolas
Skolu direktori
04.06.
10.00
CE fizika 12.kl.
Elejas vidusskola (Meža prospektā 5, Elejā) 202.kabinets.
Skolu direktori
04.06. 10.00-14.30 Speciālās izglītības kurss JND Lielā zāle J.Erno
05.06. 10.00-14.30 Speciālās izglītības kurss JND Lielā zāle J.Erno
06.06. 10.00-12.00 Radošā darbnīca Jelgavas un Ozolnieku novadu skolu bibliotekāriem  "Iespieddarbu otrā dzīve" Ozolnieku vidusskola V.Trokša
06.06.
10.00
CE ķīmija 12.kl.
Novada skolas
Skolu direktori
06.06. 10.00-16.00 Speciālās izglītības kurss Svētes pamatskola J.Erno
07.06.   Dabaszinību MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Kalnciema pagasta visdusskola A.Švītiņa
07.06. 10.00-16.00 Speciālās izglītības kurss Svētes pamatskola J.Erno
13.06. 9.00 no Jelgavas novada domes

Direktoru vietnieku izglītības jomā un MA vadītāju seminārs

DARBA KĀRTĪBA

J.Čakste memoriālais muzejs "Auči"
V.Eiklone
16.06. 10.00-16.00 Speciālās izglītības kurss JND Lielā zāle J.Erno
25.06. 15.00 - 18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere