08.02.2023.

Maijs

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
03.05. 10.00 Konkurss  "Veselība kā sociāla vērtība" 8.kl. NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola A.Kurga
03.05. 10.00 Sociālo zinību MA seminārs Ozolnieku vidusskola A.Kurga
05.2018. Pēc skolu izvēles Noslēguma PD mājturībā 5., 7.,8.,9.kl. Novadu skolas Skolu pedagogi
07.05-11.05. 9.00 Novadu pārbaudes darbs  informātikā 7. klasei Novadu skolas J.Tumovs
09.05, 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu mūzikas kolektīvu  svētku programmas mēģinājums Vircavas t/n A.Silgaile, I.Freimane
11.05. 10.00 Mājturības un tehnoloģiju -1 un 2 MA seminārs "Dažādu tehnoloģiju izmantošana koka rotu izgatavošanā" DARBA KĀRTĪBA Ozolnieku vidusskola A.Kākers, D Šantars
17.05. 14.00 Jelgavas novada olimpiāžu uzvarētāju apbalvošanas pasākums Zaļenieku k/n I.Freimane
19.05. 15.00 Jelgavas novada svētku koncerts ar skolēnu interešu izglītības kolektīvu piedalīšanos (Informācija) Elejas muižas parks A.Silgaile, M.Bratkus, I.Freimane
19.05-20.05.   Bērnu un jauniešu folkloras programmas “Pulkā eimu, pulkā teku” nacionālais sarīkojums (Nolikums) Līvānu novads I.Mičule
21.05.2018.   Eksāmens informātikā vidusskolai Novada skolas  Skolu direktori
22.05.2018. 10.00 Centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.kl. Novada skolas  Skolu direktori
23.05. 8.00 – 17.00 Vides izglītības pulciņu ekspedīcija dabā   I.Freimane
23.05.-24.05   Eksāmens latviešu valodā 9.kl. Novada skolas  Skolu direktori
25.05.2018. 10.00 Domrakstu konkurss “Labākais domraksts skolā”  NOLIKUMS JND 5.stāva zāle  
25.05.2018. 10.00 Centralizētais eksāmens matemātikā 12.kl. Novada skolas Skolu direktori
28.05.2018. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
28.05.2018. 10.00 Centralizētais eksāmens  vēsturē 12.kl. Novada skolas Skolu direktori
29.05.-30.05.   Eksāmens svešvalodā 9.kl. Novada skolas Skolu direktori
30.05.2018. 10.00 Centralizētais eksāmens bioloģijā 12.kl. Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes konsultāciju punkts Svētes pamatskola (Vilces ielā 6, Svētē) 32.kabinets Skolu direktori
31.05 – 01.06.   X Latvijas zēnu koru salidojums  "Puikas var!” Cēsu pils parka estrādē A.Silgaile, I.Freimane