07.12.2022.

Marts

Drukāt
Datums Laiks Pasākums Norises vieta Atbildīgie
01.03.        
02.03. 10.00 - 13.00 Informātikas MA seminārs Staļģenes vidusskola J.Tumovs
02.03. 10.00-14.30

Projekta „Esi Līderis!”​ reģiona pasākuma "Profesionālis" pusfināls
Karjeras simulāciju spēle pamatskolēniem

JND  Lielā zāle D. Vīpule-Kuļika
02.03. 10.00 - 13.00 Novadu konkurss informātikā 6.klasei Staļģenes vidusskola J.Tumovs
06.03. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte  Lielplatones  internātpamatskola V.Eiklone
06.03. 1., 2. vai 3.mācību stunda Valsts diagnostikas darbs dabaszinībās 6.kl. Novada skolas Skolu direktori
7.03. 11.00 Mūsdienu deju kolektīvu skate NOLIKUMS IKSC “Avoti”, Valgundes pag I.Freimane
07.03. izbraukšana 9.05 Vēstures un sociālo zinību skolotāju MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Smārdes pamatskola I.Eidaka
8.03 10.00

 Novadu olimpiāde latviešu valodā 2.-4.kl.

Ozolnieku vidusskola I.Sauša
I.Freimane
8.03.-9.03. 09.00

Latvijas profesionālās izglītības iestāžu būvniecības nozares audzēkņu profesionālās meistarības konkurss „Sienu krāsošanas un dekoratīvās krāsošanas darbi”​ (Nolikums)

Zaļenieku KAV 

N. Strauja, D. Vīpule-Kuļika

12.03. 10.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND zāle A.Silgaile
12.03.-16.03.   Sākumskolas konference"Iespēju tilts" Valmieras sākumskola I.Sauša
12.03. 10.00-16.00 Sporta MA seminārs  JNSC I.Striška
13.03.-15.03. 10.00 CE angļu valoda 12.kl. Novada skolas Skolu direktori
14.03 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts
“PAVASARA SPRIŅĢOŠANA” NOLIKUMS
Ozolnieku tautas nams I.Freimane
M.Bratkus
14.03. 10.00 CE vācu valoda 12.kl. Ārpus novada Skolu direktori
15.03. 10.00 Jelgavas un Ozolnieku novadu pirmsskolas vecuma tautas deju kolektīvu koncerts
“PAVASARA SPRIŅĢOŠANA”
Vircavas tautas nams I.Freimane
M.Bratkus
15.03.-16.03. 10.00 CE krievu valoda 12.kl. Novada skolas Skolu direktori
15.03. 10.00 Mājturības un tehnoloģiju-1 MA seminārs- praktikums Aizupes pamatskola S.Tauriņa
16.03 10.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums JND zāle A.Silgaile
19.03 9.00-14.00 Skolēnu kora “Asni” mēģinājums Zaļenieku k/n A.Silgaile
I.Freimane
21.03. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte  Kalnciema pagasta vidusskola V.Eiklone
22.03.  Izbraukšana plkst.8.40 Atbalsta personāla MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Rīgas Valdorfskola S.Pluģe
22.03. 10.00

Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu koru skate

Zaļenieku k/n A.Silgaile
I.Freimane
22.03.   Konkurss 7.kl."Kokapstrāde: teorija un praktiskā daļa"  NOLIKUMS Ozolnieku vidusskola A.Kākers
23.03-24.03   Zemgales izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru sadraudzības festivāls „Šeit un tagad” NOLIKUMS Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola  
23.03. Laiks tiks precizēts Tradicionālās dziedāšanas konkursa “Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfināls Zemgalē Iecava I.Mičule
26.03. 15.00-18.00 Jelgavas novada pegadoģiski medicīniskās komisijas sēde JND 5.stāva zāle E.Fišere
27.03. 9.00 - 13.30 Izglītības pārvaldes speciālistu vizīte  Vircavas vidusskolas Platones filiālē V. Eiklone
27.03. vai12.04.18.   Novadu pārbaudes darbs bioloģijā 8.kl. Novada skolas A.Švītiņa
27.03. Izbraukšana no JND 8:30 Sākumskolas MA seminārs DARBA KĀRTĪBA Sesavas pamatskola I.Sauša
28.03 10.00 Pirmsskolas  vokālo ansambļu koncerts  “Kalnā  kāpu es dziedāt, uz akmeņa gavilēt” NOLIKUMS Ānes k/n I.Freimane